Breaking News

Hóa giải khách hàng khi mất niềm tin vào chuyện scandal KH với Prudential:Thưa anh! Anh đúng là nhạy về thông tin. Em cũng theo dõi vụ việc và thấy thế này:

Khách hàng chúng ta luôn đổ mồ hôi để tham gia BHNT là vì có trách nhiệm với gia đình.

Qua câu chuyện, vì nhầm lẫn số điện thoại & địa chỉ mà ra nông nỗi. 

Tuy nhiên, công ty đã có sự bồi thường cho sự sai sót của mình, đồng thời chấn chỉnh nội bộ và khuyến cáo khách hàng rà soát lại thông tin trên yêu cầu trước khi ký.

Em tin sau này, không chỉ có chúng em mà các Tư vấn khác sẽ luôn có ý thức chăm sóc khách hàng tốt hơn: nhắc phí, động viên và xây dựng phương án đóng phí cùng khách hàng.

Riêng em, em luôn hứa sẽ luôn xem khách hàng là trọng tâm và đem quyền lợi phù hợp nhất trong khả năng có thể.

Xã hội hiện nay, khách hàng được báo chí, Pháp luật bảo vệ tới cùng. Chỉ một vài chuyện, chúng ta càng nên chăm lo việc bảo vệ tài chính cho người trụ cột vì các cháu.


(st)