Breaking News

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu xử lý nghiêm trường hợp ép khách vay phải mua bảo hiểm

Vừa qua, trong công văn số 7928- NHNN- TTGSHH gửi các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng nhà nước đã yêu cầu các tổ chức này tuân thủ quy định pháp luật và phát triển lành mạnh, bền vững. Công văn do ông Nguyễn Văn Du, Q.Chánh thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng nhà nước ký.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu xử lý nghiêm trường hợp ép khách vay phải mua bảo hiểm

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng rà soát, tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ đối với hoạt động đại lý bảo hiểm trên toàn hệ thống. Xử lý nghiêm những trường hợp "ép", bắt buộc khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ và các loại bảo hiểm khác khi cấp tín dụng cho khách hàng, gắn việc bắt buộc mua bảo hiểm với việc cấp tín dụng cho khách hàng.

Đồng thời, các ngân hàng phải chào bán, giải thích điều khoản, điều kiện của sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng mua bảo hiểm của ngân hàng cho khách hàng có nhu cầu và giúp khách hàng hiểu đúng, đủ quyền và lợi ích, các điều kiện, điều khoản thanh toán của hợp đồng bảo hiểm… Các ngân hàng phải quán triệt, phổ biến pháp luật kinh doanh bảo hiểm cho nhân viên, trong đó cần đặc biệt lưu ý đối với những hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.

Yêu cầu trên được đưa ra do thực tế thời gian qua lộ diện nhiều trường hợp “ép”, lơ là khâu tư vấn được dư luận và cơ quan truyền thông lên tiếng trong khi doanh thu từ kênh bán bảo hiểm của nhiều ngân hàng tăng đáng kể những năm gần đây.

Công văn cũng đề nghị các tổ chức tín dụng báo cáo tình hình thực hiện các chỉ đạo của Ngân hàng nhà nước về hoạt động kinh doanh bảo hiểm gửi cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng (25 Lý Thường Kiệt, Hà Nội) trước ngày 15/11/2020. Ngân hàng nhà nước sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không thực hiện đúng chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng nhà nước.

No comments