Breaking News

Đến hết tháng 11, chi trả chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đạt 278.550 tỷ đồng

Thông tin từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, tính đến 30/11/2018 ước có 14,31 triệu người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện là 253 nghìn người, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 12,24 triệu người, bảo hiểm y tế (BHYT) là 82,38 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 87,72% dân số.

Đến hết tháng 11, chi trả chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đạt 278.550 tỷ đồng

Theo đó, số thu toàn ngành đạt 29.758 tỷ đồng và lũy kế hết tháng 11/2018 là 294.221 tỷ đồng, đạt 89,2% kế hoạch cả năm; trong đó: thu BHXH là 201.262 tỷ đồng, thu BHTN là 14.297 tỷ đồng, thu BHYT là 78.660 tỷ đồng.

Về việc giải quyết chế độ, toàn ngành đã giải quyết 10.717 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; 68.016 người hưởng trợ cấp 1 lần; 896.101 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Lũy kế 11 tháng đầu năm đã giải quyết 112.782 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; giải quyết 743.418 người hưởng trợ cấp 1 lần; 9.042.477 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Cả nước có khoảng 14,59 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT và lũy kế 11 tháng đầu năm có 161,143 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT.

Ngoài ra, phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cho 62.087 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 2.966 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề. Lũy kế 11 tháng đầu năm, giải quyết cho 710.380 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 35.032 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề.

Về chế độ chi trả, toàn ngành thực hiện chi BHXH, BHYT, BHTN 25.560 tỷ đồng và lũy kế đến hết tháng 11/2018 là 278.550 tỷ đồng, đạt 94,62% kế hoạch cả năm; trong đó: chi BHXH từ nguồn Ngân sách 41.562 tỷ đồng, chi BHXH từ Quỹ BHXH 139.729 tỷ đồng, chi Quỹ BHTN 8.277 tỷ đồng và ước chi KCB BHYT 88.781 tỷ đồng.

T.T

No comments