Breaking News

20 Câu Hỏi Hay Về Bảo Hiểm Nhân Thọ Dành Cho Người Mới Bắt Đầu

Thực tế còn nhiều người chưa hiểu đúng và đầy đủ về bảo hiểm nhân thọ, với 20 câu hỏi hay nhất về bảo hiểm nhân thọ giúp cho người mới bắt đầu nắm rõ trong lòng bàn tay.

Không chỉ những người mới bắt đầu, ngay cả những khách hàng đã tham bảo hiểm nhân thọ cũng chưa thực sự hiểu đúng, đầy đủ và trọn vẹn về bảo hiểm nhân thọ. Tuy 20 câu hỏi hay về bảo hiểm nhân thọ sau đây không phải quá nhiều nhưng phần nào đó giúp khách hàng, đặc biệt người mới tìm hiểu tránh được sự bỡ ngỡ, lăn tăn.
1. Bảo hiểm nhân thọ là gì?
Bảo hiểm nhân thọ là sự cam kết giữa Doanh nghiệp bảo hiểm với người tham gia bảo hiểm mà trong đó Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm trả số tiền bảo hiểm cho người tham gia khi người tham gia có những sự kiện đã định trước (chẳng hạn như: chết, thương tật toàn bộ vĩnh viễn, hết hạn hợp đồng). Còn người tham gia bảo hiểm có trách nhiệm nộp phí bảo hiểm đầy đủ và đúng thời hạn.

2. Hợp đồng bảo hiểm là gì?
Hợp đồng bảo hiểm là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa Doanh nghiệp bảo hiểm và Bên mua Bảo hiểm, theo đó, Bên mua Bảo hiểm và Doanh nghiệp bảo hiểm cam kết tuân thủ các quy tắc, điều khoản và điều kiện của Bản Quy tắc và Điều khoản cùng các thỏa thuận khác theo Hợp đồng Bảo hiểm.
Hợp đồng Bảo hiểm bao gồm Hồ sơ Yêu cầu Bảo hiểm, Trang Thông tin Chi tiết Hợp đồng Bảo hiểm, Bản Quy tắc và Điều khoản, các bản phụ lục và các thỏa thuận khác (nếu có) của hai bên phát sinh trong quá trình giao kết, thực hiện Hợp đồng Bảo hiểm và được ghi nhận là một phần của Hợp đồng Bảo hiểm.
3. Quyền lợi có thể được bảo hiểm là gì?
Quyền lợi có thể được bảo hiểm là quyền sở hữu, quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền tài sản; quyền, nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng đối với đối tượng được bảo hiểm.
Quyền lợi có thể được bảo hiểm chia thành 2 loại:
 • Quyền lợi bảo hiểm cơ bản: Là quyền lợi bảo hiểm rủi ro chính của Hợp đồng Bảo hiểm. Theo đó, khi Người được Bảo hiểm được Doanh nghiệp bảo hiểm chấp thuận bảo hiểm bị tử vong, Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chi trả Số tiền Bảo hiểm theo quy định tại Bản Quy tắc và Điều khoản trên Hợp đồng bảo hiểm.
 • Quyền lợi bảo hiểm gia tăng: Là thỏa thuận thêm giữa Doanh nghiệp bảo hiểm và Bên mua Bảo hiểm về các quyền lợi bảo hiểm khác ngoài Quyền lợi Bảo hiểm Cơ bản và Bên mua Bảo hiểm đồng ý đóng thêm khoản phí bảo hiểm, Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chi trả Số tiền Bảo hiểm cho các Quyền lợi Bảo hiểm Gia tăng theo quy định tại Bản Quy tắc và Điều khoản trên Hợp đồng bảo hiểm.
Bảo hiểm nhân thọ là giải pháp bảo vệ tài chính gia đình
4. Bên mua Bảo hiểm là gì?
Là cá nhân hoặc tổ chức có nguyện vọng tham gia bảo hiểm, kê khai và ký tên trên Hồ sơ Yêu cầu Bảo hiểm, được Doanh nghiệp bảo hiểm chấp thuận phát hành Hợp đồng Bảo hiểm và thực hiện nghĩa vụ đóng phí bảo hiểm theo Hợp đồng Bảo hiểm.
Nếu Bên mua Bảo hiểm là cá nhân thì cá nhân đó phải từ đủ 18 (mười tám) tuổi trở lên tại thời điểm nộp Hồ sơ Yêu cầu Bảo hiểm, đang cư trú tại Việt Nam và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Nếu Bên mua Bảo hiểm là tổ chức thì phải là tổ chức được thành lập và đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
5. Người được Bảo hiểm là ai?
Là cá nhân đang cư trú tại Việt Nam thuộc nhóm tuổi có thể được bảo hiểm và được Doanh nghiệp bảo hiểm chấp thuận bảo hiểm theo các điều khoản quy định tại Hợp đồng Bảo hiểm.
6. Người thụ hưởng là ai?
Là cá nhân hoặc tổ chức được Bên mua Bảo hiểm chỉ định để nhận Số tiền Bảo hiểm theo Hợp đồng Bảo hiểm.
7. Phí bảo hiểm là gì?
Phí bảo hiểm là khoản tiền mà bên mua bảo hiểm phải đóng cho doanh nghiệp bảo hiểm theo thời hạn và phương thức do các bên thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Thông thường cơ cấu phí bảo hiểm thường bao gồm 2 phần:
 • Phí thuần: Là khoản phí phải thu cho phép Doanh nghiệp bảo hiểm đảm bảo chi trả cho các khoản tổn thất được bảo hiểm khi nó xảy ra. Khoản phí này thường chiếm tỉ trọng lớn trong tổng phí toàn bộ và được tính dựa trên các căn cứ như: Xác suất xảy ra rủi ro, Cường độ tổn thất, Số tiền bảo hiểm, Thời hạn bảo hiểm, Lãi suất đầu tư.
 • Phụ phí: Là khoản phí cần thiết để Doanh nghiệp bảo hiểm đảm bảo cho các khoản chi trong hoạt động nghiệp vụ bảo hiểm: Chi hoa hồng, Chi quản lý hành chính, Chi đề phòng hạn chế tổn thất, Chi nộp thuế nhà nước.
8. Thời hạn đóng phí trong bảo hiểm nhân thọ, thời gian được bảo vệ?
Tùy theo sản phẩm bạn tham gia là gì, thời hạn đóng phí bảo hiểm trong bảo hiểm nhân thọ có thể là 5 năm, 10 năm hay 20 năm. Có một số sản phẩm chỉ bảo vệ trong thời gian còn đóng phí, cũng có những sản phẩm bảo hiểm trọn đời bảo vệ bạn đến 99 tuổi dù chỉ đóng phí 10 năm hay 15 năm
9. Kỳ hạn đóng phí quy định ra sao?
Thông thường, kỳ hạn đóng phí quy định định kỳ theo Năm, Quý hoặc Tháng, để phù hợp với nhu cầu và khả năng đóng phí của khách hàng.
Hầu hết Doanh nghiệp bảo hiểm đều quy định khoảng thời gian gia hạn đóng phí bảo hiểm định kỳ, chẳng hạn 30 ngày kể từ ngày đến hạn đóng phí bảo hiểm, nhằm tạo sự linh động cho Bên mua bảo hiểm trong trường hợp gặp khó khăn về tài chính dẫn đến không đóng phí đúng hạn.
10. Số tiền Bảo hiểm là gì?
Số tiền bảo hiểm là số tiền mà Doanh nghiệp bảo hiểm phải trả cho người được bảo hiểm theo thỏa thuận trong Hợp đồng bảo hiểm.
11. Sự kiện bảo hiểm là gì?
Sự kiện bảo hiểm là sự kiện khách quan do các bên thỏa thuận hoặc pháp luật quy định mà khi sự kiện đó xảy ra thì Doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm.
12. Bảo hiểm tạm thời là gì?
Sau khi hồ sơ yêu cầu bảo hiểm được hoàn tất, phí bảo hiểm đầu tiên cần thiết đã được nộp đủ và cho đến khi hồ sơ yêu cầu bảo hiểm liên quan được Doanh nghiệp bảo hiểm chấp thuận hoặc từ chối bảo hiểm, Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ cung cấp quyền lợi bảo hiểm tạm thời đối với Người dự định được bảo hiểm theo mức nhất định (ví dụ: 100 triệu đồng). Thông thường quyền lợi bảo hiểm tạm thời không liên quan đến quyền lợi trong hợp đồng bảo hiểm.
13. Vì sao nên mua bảo hiểm nhân thọ?
Phần lớn rất nhiều người nghĩ chỉ mua bảo hiểm nhân thọ khi đã dư dả về điều kiện tài chính hoặc khi cần mới mua. Tuy nhiên, trong cuộc sống của mỗi chúng ta, không ai có thể lường trước tương lai sẽ như thế nào. Đau ốm, bệnh tật, tai nạn, mất khả năng lao động, thậm chí là tử vong, sẽ khiến cho những người thân yêu trong gia đình bạn trở nên khốn khó.
Vì vậy tham gia bảo hiểm nhân thọ trước hết là dự phòng tài chính cho bản thân trước rủi ro trong cuộc sống, sau là đảm bảo cuộc sống ổn định cho những người thân yêu khi không may mình gặp bất trắc.
Mua bảo hiểm nhân thọ giúp bạn hoạch định tài chính gia đình tốt hơn
14. Nên mua bảo hiểm nhân thọ cho ai là tốt nhất?
Để bảo vệ tài chính gia đình, người trụ cột với vai trò người tạo ra nguồn thu nhập chính trong gia đình là người nên mua bảo hiểm trước. Việc bảo vệ bản thân người trụ cột cũng chính là bảo vệ các thành viên phụ thuộc trong gia đình.
Khi có điều kiện, bạn nên mua cho tất cả các thành viên trong gia đình. Nhiều sản phẩm bảo hiểm nhân thọ hiện nay thiết kế bảo vệ toàn diện cho tất cả các thành viên trong gia đình với điều khoản cam kết hợp đồng được miễn nộp phí nếu thành viên trụ cột trong gia đình không may gặp rủi ro.
15. Tôi có được thay đổi chủ thể trong hợp đồng bảo hiểm?
Mọi thay đổi liên quan đến các chủ thể trong Hợp đồng bảo hiểm phải được Doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận. Trong đó:
 • Bên mua bảo hiểm: Có thể thay đổi
 • Người thụ hưởng: Có thể thay đổi
 • Người được bảo hiểm: Không thể thay đổi
16. Sự giống và khác nhau giữa Bảo hiểm nhân thọ và gửi tiền tiết kiệm?
+ Giống nhau:
 • Tiền gửi tiết kiệm và Bảo hiểm nhân thọ là đều là phương thức huy động tiền nhàn rỗi của các Trung gian tài chính (Ngân hàng, Doanh nghiệp bảo hiểm) để tạo thành Quỹ. Quỹ này sẽ được phân bổ đầu tư, tạo nguồn lực để phát triển kinh tế, đem lại lợi tức cho người gửi tiền/ người tham gia bảo hiểm.
 • Người gửi tiền tiết kiệm khi kết thúc kỳ hạn gửi thì được nhận một khoản tiền gốc và một khoản lãi nhất định. Bảo hiểm nhân thọ khi kết thúc hợp đồng, người tham gia sẽ được nhận khoản tiền nộp cho Doanh nghiệp bảo hiểm, đồng thời có thể có thêm một khoản lãi từ nghiệp vụ đầu tư của Doanh nghiệp bảo hiểm mang lại.
+ Khác nhau: Gửi tiền tiết kiệm mục đích chính là nhận lãi và thường được nhận trong một thời gian nhất định. Trong khi đó, Bảo hiểm nhân thọ mục đích chính là để bù đắp rủi ro, bên cạnh mục đích đầu tư sinh lời.
17. Doanh nghiệp bảo hiểm lấy đâu tiền để chi trả cho bên mua bảo hiểm số tiền lớn nếu như rủi ro xảy ra?
Bảo hiểm nhân thọ hoạt động dựa trên những quy tắc số đông bù số ít: Nhiều người cùng tham gia bảo hiểm, nhưng không phải tất cả đều gặp rủi ro trong cuộc sống, chỉ một số ít có thể gặp rủi ro và Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ trích phần tiền từ Quỹ rủi ro để chi trả quyền lợi cho người bất hạnh (số tiền này lớn gấp hàng chục, hàng trăm lần những gì mà người đó đã đóng góp). Những ai may mắn, sống khỏe và an bình sẽ nhận được quyền lợi tương ứng là lãi và bảo tức trên số tiền mình đã đóng góp.
18. Nếu gặp khó khăn về tài chính, có cách nào để tôi vẫn tiếp tục hợp đồng bảo hiểm không?
Nếu gặp khó khăn trước mắt về tài chính, khách hàng có thể tạm ứng từ chính hợp đồng bảo hiểm với mức tạm ứng nhất định, thông thường tối đa là 80% giá trị hợp đồng.
Ví dụ: Giả sử giá trị hợp đồng hiện tại là 100 triệu đồng
 • Nếu khách hàng không nợ Doanh nghiệp bảo hiểm, có thể vay: 80% x 100 = 80 triệu đồng
 • Nếu khách hàng đang nợ Doanh nghiệp bảo hiểm 10 triệu đồng, thì vay được: 80% x [100-(10+ lãi của khoản nợ hiện tại)]
19. Tôi có cần phải khám bệnh khi mua Bảo hiểm nhân thọ không?
Trong những trường hợp cần thiết bạn sẽ được Doanh nghiệp bảo hiểm bảo hiểm mời thăm khám sức khỏe tổng quát lần đầu và toàn bộ chi phí thăm khám sẽ do Doanh nghiệp bảo hiểm bảo hiểm chi trả. Việc thăm khám sức khỏe chỉ thực hiện duy nhất một lần (ngoại trừ những chương trình ưu đãi thăm khám sức khỏe định kỳ miễn phí dành cho khách hàng VIP hàng năm) và tình trạng sức khỏe của bạn sẽ được ghi nhận một lần xuyên suốt thời gian hợp đồng. Bạn không cần phải tái kiểm tra hàng năm giống như các loại bảo hiểm sức khỏe khác.
20. Hợp đồng bảo hiểm có thể bị hủy bỏ vì lý do sức khỏe?
Sau lần kiểm tra sức khỏe đầu tiên (nếu có) và Doanh nghiệp bảo hiểm chấp thuận, bạn không phải tái khám định kỳ. Nếu không may sức khỏe của bạn giảm sút thì hợp đồng của bạn không bao giờ bị hủy vì sức khmỏe thay đổi và sẽ không bị yêu cầu cung cấp bằng chứng về tình trạng sức khỏe tốt để gia hạn hợp đồng bảo hiểm của mình hằng năm mà bạn còn được chi trả một khoản tiền nhất định tùy theo từng sản phẩm Bảo hiểm. Đây là một trong những điểm hoàn toàn khác giữa bảo hiểm nhân thọ và các loại hình bảo hiểm phi nhân thọ.
Với 20 câu hỏi cở bản nhất về BHNT trên chắc chắn bạn đã có thông tin cần thiết cho mình và những người thân yêu để đưa ra được những quyết định đúng đắn!

No comments