Breaking News

6 tháng, Bảo hiểm Hàng không tăng trưởng 47% tổng doanh thu

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) vừa tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ kinh doanh 6 tháng cuối năm 2018.

6 tháng, Bảo hiểm Hàng không tăng trưởng 47% tổng doanh thu

Theo báo cáo tại hội nghị, 6 tháng đầu năm 2018, tổng doanh thu của VNI đạt hơn 488,79 tỷ đồng, bằng 52% so kế hoạch, tăng trưởng 47%, tỷ lệ bồi thường chiếm 34,5%, doanh thu hoạt động đầu tư tài chính hoàn thành 58% kế hoạch. 

Trong đó, doanh thu bảo hiểm phi hàng không đạt 51,4% kế hoạch, tăng trưởng 48,4%, doanh thu bảo hiểm hàng không đạt 57,2% kế hoạch, tăng trưởng 21,4% so với cùng kỳ, doanh thu nhận tái bảo hiểm đạt 51,5% kế hoạch, tăng trưởng 4,5% so với cùng kỳ 2017.

Cũng trong 6 tháng, Công ty đã đẩy mạnh công tác kinh doanh như mở rộng mạng lưới, kênh bán hàng, hợp tác với nhiều ngân hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ bảo hiểm, giám định, bồi thường, xây dựng website bán bảo hiểm online.

Kim Lan

No comments