Breaking News

4 Chủ Thể Bảo Hiểm Thường Xuất Hiện Trong Hợp Đồng Bảo Hiểm

Trước khi quyết định mua một sản phẩm bảo hiểm, ngoài việc tìm hiểu về những quyền lợi của sản phẩm đem lại, khách hàng cũng cần hiểu rõ về những chủ thể bảo hiểm thường được nhắc đến trong lĩnh vực đặc thù trên.
chủ thể bảo hiểm
Hiểu rõ về những chủ thể trong ngành bảo hiểm sẽ giúp bạn có cái nhìn đúng hơn

BÊN BẢO HIỂM / DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM

Công ty Doanh nghiệp bảo hiểm  được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Kinh Doanh bảo hiểm và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Quyền lợi:
– Thu phí bảo hiểm theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm
– Yêu cầu bên mua bảo hiểm cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin liên quan đến việc giao kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm
– Đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo điều khoản trong Luật Kinh doanh bảo hiểm
– Từ chối trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc từ chối bồi thường cho người được bảo hiểm trong trường hợp không thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm hoặc trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm
– Yêu cầu bên mua bảo hiểm áp dụng các biện pháp đề phòng, hạn chế tổn thất theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan
– Yêu cầu người thứ ba bồi hoàn số tiền bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm đã bồi thường cho người được bảo hiểm do người thứ ba gây ra đối với tài sản và trách nhiệm dân sự
Nghĩa vụ:
– Giải thích cho bên mua bảo hiểm về các điều kiện, điều khoản bảo hiểm, quyền và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm
– Cấp cho bên mua bảo hiểm giấy chứng nhận bảo hiểm, đơn bảo hiểm ngay sau khi giao kết hợp đồng bảo hiểm
– Trả tiền bảo hiểm trong thời gian quy định cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm
– Giải thích bằng văn bản lý do từ chối trả tiền bảo hiểm hoặc từ chối bồi thường
– Phối hợp với bên mua bảo hiểm để giải quyết yêu cầu của người thứ ba đòi bồi thường về những thiệt hại thuộc trách nhiệm bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm
chủ thể bảo hiểm
Hiểu rõ về những chủ thể trong ngành bảo hiểm sẽ giúp bạn có cái nhìn đúng hơn

BÊN MUA BẢO HIỂM 

Mộ trong những chủ thể bảo hiểm quan trọng nhất, là tổ chức hoặc cá nhân giao kết hợp đồng bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm và đóng phí bảo hiểm. Đây có thể đồng thời là người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng.
Quyền lợi:
– Lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động tại Việt Nam để mua bảo hiểm
– Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm giải thích các điều kiện, điều khoản bảo hiểm, cấp giấy chứng nhận và hợp đồng bảo hiểm
– Đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo quy định tại khoản 3 Điều 19, khoản 1 Điều 20 của Luật Kinh doanh bảo hiểm
– Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm
– Chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm hoặc theo quy định của pháp luật.
Nghĩa vụ:
– Đóng phí bảo hiểm đầy đủ, theo thời hạn và phương thức đã thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm
– Kê khai đầy đủ, trung thực mọi chi tiết có liên quan đến hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm
– Thông báo những trường hợp có thể làm tăng rủi ro hoặc làm phát sinh thêm trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm trong quá trình thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm
– Thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm về việc xảy ra sự kiện bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm
– Áp dụng các biện pháp đề phòng, hạn chế tổn thất theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
chủ thể bảo hiểm
Hiểu rõ về các quyền lợi, trách nhiệm của chủ thể bảo hiểm sẽ giúp bạn hình dung rõ hơn về tương lai của mình

NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM

Tổ chức hay cá nhân có tài sản, trách nhiệm dân sự, tính mạng được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm. Đây là chủ thể bảo hiểm không thể thay đổi trong hợp đồng bảo hiểm.

NGƯỜI THỤ HƯỞNG

Tổ chức hoặc cá nhân được bên mua bảo hiểm chỉ định để nhận tiền bảo hiểm nhân thọ.
Sau bài viết này  hi vọng đã cung cấp được phần thông tin cơ bản nhưng cần thiết nhất trong một hợp đồng bảo hiểm, từ đó giúp bạn có cái nhìn rõ hơn, hiểu thấu hơn về những quyền lợi của bản thân và gia đình khi tham gia các sản phẩm bảo hiểm bất kì.