Breaking News

BHNT - Bạn chọn TRẢ TIỀN hay TRẢ GIÁ?

🔔 Năm ấy, bạn tiếc "rẻ" không mua máy điều hòa, mấy năm sau chịu không nổi, cũng phải đi mua... ➡ Thế là chịu nóng mấy năm 😢
🔔 Năm ấy, bạn tiếc “rẻ” không mua cái Smart phone, mấy năm sau chịu không nổi cũng đi mua... ➡ Thế là oan uổng dùng "cùi bắp" mấy năm 😞
🔔 Năm ấy, nghe người ta nói này,  nói nọ không mua Bảo Hiểm Nhân Thọ đợi bao giờ có tiền, đợi hỏi cha mẹ, anh chị em bạn bè... rồi tiền có bao nhiêu cũng tiêu hết, tiền tiết kiệm thì không thấy đâu rồi thấy đứa bạn mới 29 tuổi bị ung thư mới thấy rằng cuộc sống mong manh chả có gì bảo vệ trước Bệnh tật, tai nạn hay đơn giản được hỗ trợ viện phí khi chẳng may ốm đau...
➡ Thế là oan uổng mấy năm đi hỏi mà không tiết kiệm được đồng nào còn đặt cả gia đình vào rủi ro tài chính.
👉 Bạn chọn TRẢ TIỀN hay TRẢ GIÁ???