Breaking News

AIA Việt Nam: Tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc năm 2017 tăng 33,7%

AIA Việt Nam vừa công bố kết quả kinh doanh của năm tài chính 2017 với tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng 33,7% so với năm 2016, đạt 6.295 tỷ đồng, trong đó phí bảo hiểm khai thác mới tăng 24,9%, đạt 2.367 tỷ đồng. 
AIA Việt Nam: Tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc năm 2017 tăng 33,7%

Tình hình tài chính vững chắc của AIA Việt Nam tiếp tục được tăng cường với tổng tài sản đạt 15.412,3 tỷ đồng, tăng 53% so với năm 2016 và tỷ lệ biên khả năng thanh toán vượt mức yêu cầu theo luật định, đạt 136%. 

Năm 2017, AIA Việt Nam tiếp tục ứng dụng các nền tảng công nghệ số trong việc phát triển dịch vụ với trọng tâm hướng đến khách hàng, nâng cao chất lượng kinh doanh với sự ra mắt “MyAIA – Bảo hiểm của tôi” - trang thông tin điện tử dành cho khách hàng có hợp đồng bảo hiểm với AIA Việt Nam. 

Năm 2017 cũng là năm đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng (bancassurance) của AIA Việt Nam với 4 đối tác ngân hàng mới là HSBC, VPBank, Đông Á Bank và Shinhan Bank, nâng tổng số đối tác của kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng của AIA Việt Nam lên 8 đối tác…. 

N.Lan

No comments