Breaking News

Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, BHYT tháng 4/2018

Ngày 27/4, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) tháng 4/2018.
Toàn cảnh Hội nghịToàn cảnh Hội nghị
Theo số liệu của BHXH Việt Nam tại buổi thông tin báo chí định kỳ tháng 4/2018, tính đến hết tháng 3/2018, số người tham gia BHXH bắt buộc là 13,75 triệu người; BHXH tự nguyện là 240 nghìn người; bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 11,6 triệu người; BHYT là 80,8 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 86,1% dân số.
Trong tháng 4, toàn ngành thu 27.909 tỷ đồng, lũy kế hết tháng 4/2018, toàn ngành thu 96.747 tỷ đồng, trong đó thu BHXH là 63.791 tỷ đồng, thu BHTN là 4.514 tỷ đồng và thu BHYT là 28.441 tỷ đồng.

Trong tháng 4, toàn ngành giải quyết các chế độ BHXH cho hơn 1,1 triệu lượt người. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2018 đã giải quyết cho hơn 3,3 triệu lượt người, trong đó 39.641 người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng, 211.800 lượt người hưởng trợ cấp 1 lần và 3.096.410 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe.

Cả nước có khoảng 15,6 triệu lượt người khám chữa bệnh (KCB) BHYT; lũy kế 4 tháng đầu năm có trên 55 triệu lượt người KCB BHYT.

Bên cạnh đó, BHXH đã phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cho 52.662 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 3.386 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề. Lũy kế 4 tháng đầu năm, giải quyết cho 133.730 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 8.731 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề.

Cũng trong thời gian này, ngành BHXH thực hiện chi BHXH, BHYT, BHTN 25.086 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 4/2018, số chi BHXH, BHYT, BHTN toàn ngành là 93.366 tỷ đồng, trong đó chi BHXH từ nguồn ngân sách 14.873 tỷ đồng, chi BHXH từ Quỹ BHXH 46.472 tỷ đồng, chi Quỹ BHTN 2.342 tỷ đồng và ước chi KCB BHYT 29.679 tỷ đồng.
Ông Đào Việt Ánh, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phát biểu tại Hội nghị 

Ngoài việc thông báo những việc thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được giao, BHXH Việt Nam cũng đề kế hoạch thực hiện trong tháng 5 với nhưng mục tiêu cụ thể như:

Tiếp tục phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố tham mưu với Tỉnh ủy, Thành ủy tổ chức sơ kết và hoàn thiện báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị. Tham gia cùng Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoàn thiện Đề án cải cách tiền lương, Đề án cải cách BHXH trình Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tiếp tục phối hợp với Bộ Y tế để thống nhất một số nội dung vẫn còn vướng mắc trong dự thảo văn bản sửa đổi, bổ sung Nghị định số 105/2014/NĐ-CP và đẩy nhanh tiến độ sửa đổi Thông tư số 37/2014/TT-BYT của Bộ Y tế trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ (Thông báo số 145/TB-VPCP ngày 18/4/2018 của Văn phòng Chính phủ).

Phối hợp với Bộ Tài chính hoàn thiện Báo cáo mức chi hoạt động BHXH, BHTN, BHYT giai đoạn 2016 – 2018 và đề xuất giai đoạn 2019- 2021 của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét; phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoàn thiện Báo cáo về tình hình thực hiện chính sách, chế độ BHXH, tình hình quản lý và sử dụng quỹ BHXH năm 2017 của Chính phủ trình Quốc hội... 

Đồng thời, tổ chức Hội nghị giao ban thực hiện chính sách BHYT; Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa BHXH Việt Nam với khối các bệnh viện Trung ương và khối các cơ sở y tế tư nhân.

Chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành đối với các đơn vị có số nợ đọng BHXH, BHYT lớn; kịp thời xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT. 

Bên cạnh đó, tiếp tục cập nhật, hoàn thiện việc cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH; hoàn thiện dữ liệu và trả sổ BHXH cho người lao động theo quy định của Luật BHXH; nghiên cứu dự thảo về mẫu và quy trình kiểm soát dữ liệu cấp và quản lý thẻ BHXH, thẻ BHYT điện tử.

Đẩy mạnh công tác phối hợp với các đơn vị phát triển, cung cấp phần mềm, hoàn thiện Bộ công cụ tập trung dữ liệu thu; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; giải quyết chế độ BHXH; Hệ thống thông tin giám định BHYT; phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu với các Bộ, ngành theo chỉ đạo của Chính phủ. 

Cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin theo Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP; Nghị quyết số 36a/NQ-CP năm 2015; Nghị định số 166/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Phát biểu tại hội nghị ông Đào Việt Ánh, Phó tổng giám đốc BHXH Việt Nam đánh giá cao kết quả đạt được của toàn ngành, đồng thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Nhất Nam

No comments