Breaking News

Lợi nhuận tăng mạnh, Tập đoàn AIA tăng 17% cổ tức cuối kỳ năm 2017

Tại thông cáo  phát đi từ Hồng Kông, Tập đoàn AIA cho biết,  kết quả kinh doanh của Tập đoàn tiếp tục tăng trưởng ấn tượng với mức 2 con số ở các chỉ tiêu kinh doanh chính tính trong năm tài chính 2017.

 

Ông Ng Keng Hooi, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn AIA: “ Chúng tôi tin tưởng vào triển vọng kinh doanh của Tập đoàn AIA” 
Ông Ng Keng Hooi, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn AIA: “ Chúng tôi tin tưởng vào triển vọng kinh doanh của Tập đoàn AIA” 

Theo đó, tính đến thời điểm 30/11/2017 (trên cơ sở tỷ giá cố định), giá trị hợp đồng khai thác mới (VONB) của AIA tăng 28% lên hơn 3,51 USD; Phí bảo hiểm mới quy năm (ANP) tăng 19%, lên hơn 6,92 tỷ USD; Biên giá trị hợp đồng khai thác mới tăng 4,1 điểm phần trăm, lên mức 56,8%; Biên giá trị hiện tại khai thác mới (PVNBP) đạt 10%, tăng trưởng so với mức 9% của năm 2016.

Đáng chú ý, lợi nhuận kinh doanh sau thuế (OPAT) theo chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) tăng 16%, lên gần 4,65 tỷ USD; lợi nhuận hoạt động trên giá trị nội tại tăng 19%, lên gần 7 tỷ USD; Hệ số lợi nhuận trên giá trị nội tại tăng 110 điểm phần trăm lên mức 16,6%.

Với kết quả trên, ông Ng Keng Hooi, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn AIA cho biết, HĐQT Tập đoàn đã quyết định tăng 17% cổ tức cuối kỳ năm 2017.

Kim Lan