Breaking News

Điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt BHXH Việt Nam


Chiều 27/2 tại Hà Nội, BHXH Việt Nam đã công bố, trao quyết định điều động, bổ nhiệm và bổ nhiệm mới cán bộ quản lý.


Tại buổi lễ, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh đã trao các quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn, hiệu lực thi hành từ 1/3/2018, đối với các cán bộ:

Nguyễn Ngọc Toan, Giám đốc BHXH thành phố Hải Phòng giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH;

Chu Minh Tộ, Trưởng ban Sổ Thẻ, BHXH Việt Nam giữ chức vụ Chánh Văn phòng Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam;

Võ Khánh Bình, Giám đốc BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế giữ chức vụ Trưởng Ban Sổ Thẻ, BHXH Việt Nam;

Nguyễn Thị Thanh Hương, Viện trưởng Viện Khoa học BHXH giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Truyền thông, BHXH Việt Nam;

Đỗ Mạnh Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông, BHXH Việt Nam giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng;
Nguyễn Trung Quý, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hải Dương giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Dược và Vật tư y tế, BHXH Việt Nam;


Nguyễn Thế Phương, Trưởng phòng quản lý và quyết toán vốn đầu tư, Vụ Kế hoạch - Đầu tư giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng ngành BHXH;

Nguyễn Văn Pho, Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ, BHXH tỉnh Bến Tre giữ chức vụ Phó Giám đốc BHXH tỉnh Bến Tre;

Võ Công Đức, Trưởng phòng Chế độ BHXH, BHXH tỉnh Kon Tum giữ chức vụ Phó Giám đốc BHXH tỉnh Kon Tum;

Thái Thị Kim Thủy, Trưởng phòng Tổ chức-Cán bộ, BHXH tỉnh Cà Mau, giữ chức vụ Phó Giám đốc BHXH tỉnh Cà Mau.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh đánh giá cao nỗ lực, tinh thần trách nhiệm cũng như phẩm chất chính trị của các cán bộ được bổ nhiệm và điều động, bổ nhiệm.

Đồng thời, yêu cầu những cán bộ được bổ nhiệm, trên cương vị mới cần tiếp tục thể hiện bản lĩnh, nỗ lực phấn đấu, trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng quản lý, nêu cao tinh thần đoàn kết, cùng tập thể lãnh đạo đơn vị điều hành đơn vị mình hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng ngành BHXH ngày càng phát triển.
Theo VGP