Breaking News

BHNT - Đừng lắc đầu khi còn có thể !


“Ai cũng có thể sống lâu hoặc mất sớm. Hai tình huống đó đều phải có bảo hiểm nhân thọ bởi chúng ta đều cần đến tiền”
Đừng lắc đầu khi còn có thể...
Ai cũng mong được sống lâu, sống khỏe, điều đó thật là phúc. Nhưng nó sẽ bất hạnh nếu sống lâu mà không có tiền. Già rồi sao đủ sức mưu sinh?
Bởi vậy, khi còn trẻ khỏe tạo ra thu nhập, mỗi chúng ta lựa chọn những giải pháp tích lũy có tính kỷ luật sẽ đảm tuổi già được an nhàn vì ta luôn sẵn sàng quỹ hưu trí.
Một trong những giải pháp đảm bảo sống thọ vẫn có tiền chính là tham gia những hợp đồng bảo hiểm nhân thọ phù hợp với tài chính của mình.
Thông qua kế hoạch tiết kiệm bằng hợp đồng bảo hiểm không những giúp ta có sự kỷ luật để dành tiền cho tuổi già, mà còn đảm bảo an toàn tài chính trước mọi tình huống rủi ro trong cuộc sống.
Vậy là sống khỏe cũng cần có tiền. Mà chẳng may gặp bất trắc thì cần tiền hơn rất nhiều lần để không ảnh hưởng đến người thân yêu.
Ngày hôm nay, chính chúng ta sẽ là người quyết định tất cả những gì thuộc về chúng ta.
Để có một cuộc sống an nhàn tuổi già, chắc chắn tuổi trẻ phải có những hành động kỷ luật cao.
Sống lâu hay mất sớm thì mỗi chúng ta không thể định đoạt được.
Nhưng chắc chắn để có tiền khi sống lâu hoặc mất sớm thì chính chúng ta hoàn toàn quyết định được ngay trong hôm nay.
Đừng để nối tiếc bởi những điều khi có thể thì nói không, rồi khi không thể thì nói có.
Với bảo hiểm luôn có những nghịch lý là ta chỉ mua khi không có nhu cầu và khi còn khỏe mạnh.
Đừng để khi còn trẻ ta từ chối bảo hiểm, đến khi già bảo hiểm lại từ chối ta...
Ngày mai chưa chắc đã tới, hôm nay là ngày tốt nhất để chúng ta quyết định mọi việc.
( suu tam )