Breaking News

Bảo hiểm xã hội sắp về đích nhiệm vụ năm 2017

Ngày 19/12, BHXH Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác thu, cấp sổ - thẻ, thanh tra chuyên ngành và kiểm soát chi phí Khám chữa bệnh BHYT.
Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Nguyễn Thị Minh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Nguyễn Thị Minh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Theo báo cáo nhanh của BHXH Việt Nam, tính đến hết ngày 15/12/2017, toàn quốc có 81,06 triệu người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp (đạt 101,1% kế hoạch năm 2017). 

Trong đó, tham gia BHXH là 13,57 triệu người, tham gia BHYT là 80,83 triệu người, tham gia BH thất nghiệp là 11,49 triệu người.

Tổng số thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là 261.541 tỷ đồng (đạt 91,2% so với kế hoạch giao và tăng 38.061 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2016.

Toàn Ngành đã bàn giao được 9.350.542 sổ BHXH cho người lao động (đạt 68,2% số sổ phải bàn giao, vượt 8,2% so với kế hoạch). 

Đã cấp 16,6 triệu thẻ BHYT theo mã số BHXH trên tổng số 66,6 triệu bản ghi dữ liệu người tham gia BHYT đã được đồng bộ và cấp mã số (đạt tỉ lệ 21,9% tổng số người tham gia BHYT).

Công tác thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BH thất nghiệp, BHYT phát hiện 56,7 nghìn lao động thuộc diện phải tham gia BHXH bắt buộc nhưng chưa tham gia, hoặc đóng thiếu thời gian, đóng không đúng mức quy định với số tiền phải truy thu là 65,4 tỷ đồng.

Số tiền các đơn vị nợ khi có quyết định thanh tra là 1.862 tỷ đồng, số tiền đã nộp trong thời gian thanh tra là 590 tỷ đồng, số tiền đơn vị đã nộp khi thực hiện kết luận thanh tra là 239 tỷ đồng. 

Tại hội nghị, Tổng giám đốc BHXH Nguyễn Thị Minh chỉ đạo: Từ nay đến 31/12, BHXH các địa phương cần đẩy mạnh, quyết liệt trong công tác thu. 

Trong đó, cần quan tâm phát triển đối tượng qua việc mở rộng, nâng cao chất lượng của các hệ thống đại lý với việc phối hợp với nhiều cơ quan, đoàn thể để phát huy từng thế mạnh của đơn vị. 

Trong công tác thu nợ, BHXH các địa phương phải đẩy mạnh công tác thanh tra đột xuất, phấn đấu đưa tỉ lệ nợ ở mức 2,5% số phải thu, tối đa là 3%. 

Đặc biệt, BHXH các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM phải tích cực, quyết liệt hơn nữa để kéo tỉ lệ nợ xuống dưới 2,5%. BHXH tỉnh, thành phố nào có số nợ đạt dưới 1,8% sẽ được xem xét khen thưởng.

Tổng giám đốc cũng yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố phải khẩn trương in ngay 100% thẻ BHYT đã được đồng bộ mã số BHXH và phát ngay cho người dân thông qua hệ thống Bưu điện.

Đồng bộ đến đâu phải in thẻ đến đó, để ngay từ 1/1/2018, không một đối tượng tham gia nào bị ảnh hưởng quyền lợi hay gặp khó khăn trong việc Khám chữa bệnh BHYT.

No comments