Breaking News

Bán BHNT là tạo ra nhiều mối quan hệ , Quy tắc 1-3-5-10


Một trong những cách tạo ra hiệu suất bán hàng cao đó là tạo mối quan hệ tốt với khách hàng. Họ chỉ bỏ tiền ra mua sắm một khi họ tin tưởng, tôn trọng và yêu thích thương hiệu của bạn.”


Tôi muốn nói về một công thức “10–5–3–1” được đảo vị trí lại để phát triển mối quan hệ thành “1-3-5-10”.

Bây giờ nhé! Trước tiên, chúng ta phải tách công thức trên ra:

1. Sự giới thiệu từ khách hàng lạ:
1-3: Đối với khách hàng lạ, khi gặp gỡ, đang trong giai đoạn khảo sát, bạn nhờ người khách hàng này giới thiệu cho 3 nguời:
1 x 1 = 1 (Bản thân người giới thiệu) (I)
1 x 3 = 3 (KHTN) (I’)
Từ 3 vị khách hàng mới này, bạn nhờ mỗi người giúp giới thiệu 3 người nữa:
3 x 1 = 3 (Bản thân người giới thiệu) (II)
3 x 3 = 9 (KHTN) (II’)
Từ 9 vị khách hàng mới này, bạn nhờ mỗi người giúp giới thiệu 3 người:
9 x 1 = 9 (Bản thân người giới thiệu) (III)
9 X 3 = 27 (KHTN) (III’)
Ta làm phép cộng: (I) + (I’) + (II) + (II’) + (III) + (III’), ta có kết quả 52 KHTN.
Bội số lớn nhất của 10, nhỏ hơn 52, đó là 50.
Theo quy luật bình quân (công thức 10 – 5 – 3 – 1), bạn có:
50 khách hàng tiềm năng – 25 khách hàng đồng ý cho chúng ta gặp – 15 khách hàng thực sự ngồi lắng nghe chúng ta tư vấn – 5 hợp đồng được ký kết.
Mỗi khách hàng đã ký hợp đồng giới thiệu 3 người nhưng tỷ lệ chốt hợp đồng cao hơn khách hàng lạ trước đó, 3 người được giới thiệu có 2 người ký hợp đồng.
5 X 2 = 10 hợp đồng được ký kết.

Đừng ngại điều gì quá khó! 
Tuy nhiên, dù thực tế có theo công thức mới này hay không thì tôi tin rằng nó vẫn là một ý tưởng về sự gia tăng mối quan hệ.

NẾU BẠN NÀO CẢM THẤY RẮC RỐI, HÃY CHỈ CẦN ĐỌC CÔNG THỨC SAU: 1 – 3 – 5 – 10 nghĩa là:

MỖI KHÁCH HÀNG TA GẶP, TA XIN *3* SỰ GIỚI THIỆU, CHO ĐẾN KHI KÝ ĐƯỢC “*5* HỢP ĐỒNG”, TA LẠI XIN SỰ GIỚI THIỆU MỖI “KHÁCH HÀNG CÓ HỢP ĐỒNG” *3* KHÁCH THÌ SẼ CÓ 2 X 5 = *10* HỢP ĐỒNG ĐƯỢC KÝ KẾT.
2. Sự giới thiệu của khách hàng quen:
1 – 5: Chúng ta nhờ họ giới thiệu 5 người.
3. Sự giới thiệu của khách hàng thân:
1- 10: Chúng ta nhờ họ giới thiệu 10 người.
Tương tự như vậy, chúng ta áp dụng trong tuyển dụng và tối ưu hóa hệ thống…

Bài viết bạn nên xem :

(Sưu Tầm )