Breaking News

Mirae Asset Life đầu tư 1.100 tỷ đồng vào Prévoir Việt Nam

Prévoir Việt Nam và Công ty BHNT Mirae Asset Life (Mirae Asset Life) đã đạt được thỏa thuận đầu tư tăng vốn 1.100 tỷ đồng  vào Prévoir Việt Nam. Sau khi hoàn thành việc tăng vốn, Mirae Asset Life sẽ trở thành thành viên của Công ty và nắm giữ 50% phần vốn góp tại Prévoir Việt Nam, với các thành viên sở hữu hiện tại là Prévoir Vie và SCOR Global Life nắm giữ 50% phần vốn góp.
Mirae Asset Life đầu tư 1.100 tỷ đồng vào Prévoir Việt Nam

Mirae Asset Life là một đối tác chiến lược với chuyên môn cao trong công nghệ và hoạt động mạnh trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, giúp nâng cao chất lượng dịch vụ và cải tiến sản phẩm cung cấp tới các khách hàng mới cũng như khách hàng hiện hữu của Prévoir Việt Nam, và thúc đẩy tăng trưởng tại Việt Nam.

Thỏa thuận hợp tác này phải tuân thủ chặt chẽ theo các quy định cuối cùng bao gồm sự chấp thuận của các cơ quan chức năng tại Việt Nam và Hàn Quốc.

“Sau 12 năm hoạt động tại Việt Nam, Prévoir Việt Nam có niềm tin mạnh mẽ vào sự phát triển của Công ty, trở thành một trong 5 công ty bảo hiểm nhân thọ lớn nhất tại Việt Nam trong 5 năm tới” – Ông Khamsaya Soukhavong – Tổng Giám đốc của Prévoir Việt Nam cho biết thêm.

N.Lan

No comments