Breaking News

Bảo hiểm Hàng không thông qua kế hoạch lãi gấp đôi

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) mới đây đã nhất trí thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 khá đột phá.
Bảo hiểm Hàng không thông qua kế hoạch lãi gấp đôi

Theo đó, tổng doanh thu đạt 770 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 40%, lợi nhuận sau thuế tăng gấp 2,6 lần so với năm 2016, mở rộng mạng lưới lên 30 công ty bảo hiểm thành viên. Trước đó, trong tháng 5/2017, VNI đã được Bộ Tài chính cấp giấy phép tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng nhằm bổ sung nguồn vốn, tăng năng lực kinh doanh bảo hiểm.

Năm 2016, tổng doanh thu của VNI đạt 551,49 tỷ đồng, đạt 106,5% kế hoạch, tăng trưởng 44%, lợi nhuận hoạt động đầu tư tài chính đạt hơn 47,5 tỷ đồng, tăng 55% so với năm trước đó, tỷ lệ bồi thường 30,2% thấp hơn so với tỷ lệ bồi thường chung của thị trường là 35,3%.


No comments