Breaking News

22 điều tạo nên một Tư vấn bảo hiểm thất bại !!!


1. Khẳng định khách hàng sai.
2. Giành nói.
3. Không hiểu ý và tín hiệu từ KH.
4. Nói về rủi ro một cách thiếu tinh tế.
5. Lấy khách hàng làm ví dụ trong rủi ro.
6. Tập trung sự tư vấn vào "giá cả" (phí bảo hiểm).
7. Luôn luôn nói BH tốt mà không chia sẻ tính 2 mặt.
8. Nói mà không cười (phù hợp).
9. Thiếu linh hoạt.
10. Biểu lộ sự cầu xin.
11. Nóng vội.
12. Ta thán về kết quả hiện tại (nếu có).
13. Không chuẩn bị trước tư vấn.
14. Dựa dẫm vào trưởng nhóm.
15. Không biết vận dụng khả năng của trưởng nhóm.
16. Không có mục tiêu.
17. Chia sẻ không minh họa bằng giấy.
18. Không hỏi thêm khách hàng mà trả lời ngay.
19. Không đọc sách.
20. Không học đồng nghiệp.
21. Tách rời đội nhóm.
22. Chỉ lo gặt mà không hề gieo.