Breaking News

Quý I/2017 doanh thu phí mới của Hanwha Life Việt Nam tăng 75%

Hanwha Life Việt Nam vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2017 với việc ghi nhận 137 tỷ doanh thu phí mới, tăng trưởng 75% so với cùng kỳ năm ngoái; phí tái tục đạt 172,5 tỷ, tăng 61% so với cùng kỳ năm 2016.
Quý I/2017 doanh thu phí mới của Hanwha Life Việt Nam tăng 75%

Tổng số tư vấn tài chính hoạt động trong quý I của Hanwha Life lên đến gần 7.000 người, tăng 49% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cũng trong quý I năm nay, Hanwha Life Việt Nam đã tuyển dụng thêm 4.920 tư vấn tài chính mới, tăng 43% so với cùng kỳ năm 2016.

Ông Back Jong Kook, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Hanwha Life Việt Nam cho rằng, dự kiến trong năm 2017, các trung tâm dịch vụ khách hàng Hanwha Life Việt Nam sẽ tiếp tục được mở rộng lên con số hơn 100 điểm trên toàn quốc.

Theo báo cáo tài chính năm 2016, Hanwha Life Việt Nam đã kết thúc năm 2016 với những kết quả kinh doanh hết sức khả quan. Tổng doanh thu phí bảo hiểm tăng 48%, trong đó doanh thu khai thác mới tăng 41% so với năm 2015. 

Đặc biệt, năm 2016 là năm đầu tiên công ty có lãi sau 8 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam, lợi nhuận trước thuế đạt 12 tỷ đồng.

N.Lan

No comments