Breaking News

Generali Việt Nam hợp tác kinh doanh bảo hiểm với CenGroup

Generali Việt Nam và Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thế Kỷ (CenGroup) vừa chính thức thiết lập quan hệ hợp tác phân phối sản phẩm bảo hiểm.
Generali Việt Nam hợp tác kinh doanh bảo hiểm với CenGroup

Đây cũng là quan hệ hợp tác đầu tiên của Generali Việt Nam với một doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản. 

Với hợp tác này, Generali Việt Nam sẽ tận dụng được kinh nghiệm và thế mạnh của Tập đoàn để cung cấp các giải pháp bảo hiểm ưu việt đến khách hàng trong hệ thống của CenGroup   

Sau 6 năm hoạt động, Generali Việt Nam hiện có khoảng 160.000 khách hàng cá nhân và thành viên được bảo hiểm của 220 doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Để duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ và tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động tại Việt Nam, mới đây, Generali Việt Nam đã tăng vốn điều lệ lên đến 2382,6 tỷ đồng và là một trong ba công ty bảo hiểm có vốn điều lệ cao nhất trên thị trường.

No comments