Breaking News

ĐẠI LÝ BẢO HIỂM MỚI VÀO NGHỀ CẦN NHỮNG YẾU TỐ NÀO NHẤT ???1 - Niềm tin
     Có niềm tìn chắc chắn về vai trò và ý nghĩa của Bảo Hiểm Nhân Thọ và giá trị đích thực của      BH mang lại cho mọi người cũng như cho XH.

2 - Phương thức khai thác Khách Hàng tiềm năng và thói quen tốt

     ĐLBH phải có danh sách khách hàng tiềm năng để có thể hẹn gặp,hơn nữa phải có phương pháp          bảo đảm nguồn khách hàng tiềm năng luôn dồi dào.Đó là sự duy trì và điểm mấu chốt để ĐLBH tồn      tại và đảm bảo cuộc sống cá nhân của mình.

3 - Kế hoạch hoạt động và nuôi dưỡng thói quen tốt

     ĐLBH phải nuôi dưỡng phương thức hoạt động mang tính tiếp tục,để duy trì đủ lượng hoạt động          mỗi ngày ,như thế mới đảm bảo số lượng KH đều đặn và lượng doanh thu cũng như chỉ tiêu kinh
     doanh của công ty đề ra .

4 - Kiến thức về sản phẩm

     Hầu hết các ĐLBH mới vào nghề đều chưa nắm vững tất cả các sản phẩm của công ty,chính vì thế      ĐLBH cần phải hiểu về sản phẩm của công ty,mục đích của nó ,vận dụng thế nào và thỏa mãn nhu      cầu gì của khách hàng .

5 - Kỹ năng Bán hàng

     ĐLBH phải định hướng bán sản phẩm theo nhu cầu của khách hàng.Quy trình tuần hoàn của bán          hàng như sau: Dùng phương thức có tính thuyết phục trình bày chân thực về sản phẩm.Trọng điểm
     là làm nổi bất ưu điểm để phù hợp với nhu cầu KH.Cùng với sự phát triển nghiệp vụ của ĐLBH,thời
     gian dành cho chăm sóc KH ngày càng nhiều hơn,và thông qua dịch vụ chăm sóc hậu mãi,từ KH          giới thiêu  KH sẽ đem lại càng nhiều doanh số BH.

6 - Xây dựng mối quan hệ

     Mọi người thích mua đồ từ bạn bè .Quan hệ xã giao tốt sẽ tạo ra 1 môi trường an toàn để tiến hành        bán sản phẩm .Nói chung,tư vấn bảo hiểm thường xuyên gặp KH,càng tiếp xúc với họ thì cơ hội          tiếp xúc Kh càng cao ,cơ hội mua sản phẩm BH càng nhiều,quan hệ sẽ càng tốt hơn.


7 - Sử dụng công việc hiệu quả

     Nên có sổ tay ghi chép công việc - hoạt động hàng ngày.Nếu chuyên nghiệp hơn cần có mày vi
     tính và vật cần thiết để xác định thứ tự ưu tiên để giải quyết nhiệm vụ.Những công cụ đó sẽ giúp          ĐLBH lập kế hoạch làm việc và nhắc nhở ĐLBH về các buổi hẹn liên quan cũng như gửi các thông      điệp cần thiết cho những KH tiềm năng.

8 - Cân bằng sức khỏe và công việc ( quản lý thời gian )

    Một số người có thể làm việc rất tốt để sớm hoàn thành nhiều việc khác nhau , nhưng lại có nhiều
    người rất khó khăn khi hoàn thành những công việc đó :
    Nguyên nhân thực tế gây nên tình hình này là : Thiếu lòng tin về BH,thiếu khả năng tổ chức,thói           quen làm việc không tốt và khai thác danh sách KH kém hiệu quả.

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG VỚI NGHỀ TVBH

Bài viết liên quan :