Breaking News

Có bao nhiêu người tham gia BHNT?

Image result for bao nhieu

Hiện nay, trên thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam có bao nhiêu người dân tham gia bảo hiểm nhân thọ ?

 Qua hơn 10 năm triển khai bảo hiểm nhân thọ, thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam đã có bước phát triển vượt bậc, với dân số Việt Nam hiện nay là khoảng 83 triệu dân thì cả nước hiện có khoảng 7 triệu người dân tham gia bảo hiểm nhân thọ, chiếm 8% dân số. Tỷ trọng người dân Việt Nam tham gia bảo hiểm nhân thọ vẫn còn thấp, nhất là khu vực nông thôn, vùng núi, vùng sâu, vùng xa. Người dân vẫn chưa thông hiểu về bảo hiểm nhân thọ nên tỷ lệ sử dụng tiền tiết kiệm để mua bảo hiểm nhân thọ mới chiếm khoảng 3,45% trên tổng số tiền tiết kiệm trong khu vực dân cư.
Theo kết quả khảo sát mức sống dân cư của Tổng cục thống kê (số liệu 2004) chênh lệch giữa thu nhập và chi tiêu cho đời sống bình quân một người một tháng trong các gia đình tại Việt Nam là 114,4 nghìn đồng, tính ra tổng tích luỹ trong dân cư năm 2004 là trên 112 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, trong năm 2004, các kênh huy động Vốn  “kinh điển” như ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán…mới thu hút được gần 70 nghìn tỷ đồng, vẫn còn khoảng 42 nghìn tỷ đồng chưa được thu hút vào đầu tư tăng trưởng. Nếu tính cả phần tích luỹ từ các năm trước (do chưa được đầu tư dồn lại), nguồn Vốn  trong dân còn lớn hơn gấp nhiều lần.
Bài viết liên quan : Ảnh hưởng của lãi suất đến thị trường BHNT

No comments