Breaking News

BHNT - Xử lý tình huống từ chối : Sợ công ty bảo hiểm nước ngoài bỏ trốn về nước !
Khách hàng : Anh/Chị cũng thích bảo hiểm rồi nhưng lỡ tham gia xong công ty em mang tiền trốn về nước thì Anh/Chị biết đường đâu mà đòi hả em ?

Tư Vấn : ( Dùng khả năng đồng cảm cùng khách hàng ) Dạ, Anh/Chị quả thật là rất chu đáo khi nghĩ  và lo lắng đến điều này , em hiểu và rất tôn trọng băn khoăn của anh/chị , xin phép cho em được chia sẻ vài điều với anh/chị hy vọng sẽ giúp yên tâm hơn khi quyết định tham gia bảo hiểm .

Thứ Nhất là dù công ty bảo hiểm trong nước hay nước ngoài thì cũng đều phải tuân thủ luật kinh doanh bảo hiểm như nhau,đều phải chịu sự giám sát và quản lý rất chặt chẽ của Nhà nước Việt Nam,thậm chí Bộ Tài Chính còn chặt chẽ và sát sao hơn với các công ty có vốn đầu tư và nguồn gốc từ nước ngoài,vì vậy các công ty nước ngoài hay trong nước đều phải có vốn pháp định,điều lệ, thế chấp ,ký quỹ ...với chính phủ và Bộ Tài Chính Việt Nam và phải được cấp giấy phép thì mới được hoạt động, và trong suốt quá trình hoạt động công ty bảo hiểm phải đảm bảo khả năng chi trả ,bồi thường cho khách hàng  bằng việc trích lập các lọaị quỹ như Quỹ dự phòng bắt buộc, Quỹ dự phòng nghiệp vụ,Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm và rất nhiều các quỹ khác … Bộ tài chính luôn “ Nắm đằng Cán” các công ty bảo hiểm nhất là công ty nước ngoài,vì vậy toàn bộ gồm Vốn, Tài sản.. sẽ bị phong tỏa để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng bất cứ lúc nào khi cần thiết .

Thứ Hai, tại điều luật 118 Luật kinh doanh bảo hiểm Quy định như sau : Công ty bảo hiểm nước ngoài chỉ được phép chuyển lợi nhuận, tài sản ra khỏi nước Việt Nam sau khi đã hoàn thành mọi nghĩa vụ nhất là những nghĩa vụ, thỏa thuận với khách hàng như trong hợp đồng bảo hiểm đã ký kết trước đó .

Thứ Ba, Các công ty bảo hiểm nước ngoài không chỉ hoạt động tại việt nam mà còn hoạt động ở nhiều nước trên thế giới vì thế trong trường hợp không còn hoạt động tại Việt Nam mà lại không chi trả quyền lợi cho khách hàng thì sẽ làm ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu… ở tất cả các nơi trên thế giới và đây là một thiệt hại vô cùng to lớn đối với họ ( Nhấn mạnh thêm câu Mua Danh 3 Vạn bán Danh 3 đồng mà Tục Ngữ Việt có nhắc …) và chắc chắn không có công ty bảo hiểm nước ngoài nào dám làm điều này.
Thêm một điều nữa là các công ty bảo hiểm nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam đều là do nước Việt nam chúng ta cấp phép , giám sát và quản lý toàn diện mọi mặt , yếu tố nước ngoài ở đây chỉ là Tên Thương Hiệu, Vốn, Công nghệ quản lý,điều hành mà thôi , còn công ty nước ngoài nào thì phía cuối cùng của tên đều thêm 2 chữ Việt Nam ( Vd AIA Việt Nam, Hanwha Life Việt Nam,Prudential Việt Nam… )
Công ty bảo hiểm trong nước hay nước ngoài đều như nhau anh/chị ạ ,mình không cần có sự phân biệt , điều quan trọng nhất bây giờ sau khi em trình bày giải pháp bảo vệ cho gia đình mình, thì anh/chị có quyết định tham gia hay không mà thôi .

Như vậy là sau khi em đã giải đáp xong  thì bây giờ mình tiến hành làm thủ tục hợp đồng bảo hiểm cho gia đình mình nhé .