Breaking News

BHNT - Người quyền lực nhất thế gian này là ai ?


Hãy đọc bài : BHNT ! 12 Lý Do Để Bạn Tham Gia Ngay Và Luôn

Người quyền lực nhất thế gian này là ai ? Không phải Donal Trump, cũng không phải Putin. Người quyền lực nhất chính là Bác sỹ.

+ Họ bảo bạn rút tiền tiết kiệm, BẠN PHẢI RÚT.
+ Họ bảo bạn bán nhà, BẠN PHẢI BÁN.
+ Họ bảo bạn nghỉ việc, BẠN PHẢI NGHỈ.
+ Họ bảo bạn rời bỏ sản nghiệp, BẠN PHẢI RỜI BỎ.
+ Họ bảo bạn sống, BẠN ĐƯỢC SỐNG.
+ Khi họ nói bạn chết, BẠN PHẢI CHẾT. 


Chúng tôi ( BHNT ) giúp bạn cơ hội GIỮ LẠI NHỮNG THỨ TRÊN.

P/S: Viết từ Hành lang chờ Bệnh viện Bạch Mai sáng nay.


Hãy tham gia BHNT để bạn an tâm và vững tin trước mọi lời nói của con người quyền lực đó nhé !
(St)

Bài Viết Liên Quan :

>>> Bảo Hiểm ! Tình yêu tôi để lại !!!