Breaking News

BHNT - Câu Chuyện Về 5 Người !!!


Khi có 1 người trong gia đình không may phải ra đi sẽ có 5 người đến gia đình và nói :

1. Người Bán Hoa :
 Tôi xin đươc chia buồn với gia đình,rất thương tiếc ... và đây là "hóa đơn" tiền hoa của gia đình, xin hãy thanh toán khoản này cho tôi

2. Người làm Dịch Vụ Mai Táng : Tôi xin được chia buồn với gia đình, rất tiếc thương, và đây là "hóa đơn" tiền mai táng

3/ Người Bác Sỹ : Tôi xin được chia buồn , và rất thương tiếc, chúng tôi đã cố gắng hết sức... và đây là " hóa đơn" viện phí gia đình xin hãy thanh toán cho chúng tôi .

4 . Ngân Hàng : Tôi xin chia buồn cùng gia đình, chúng tôi rất lấy làm thương tiếc... và đây là " Hóa đơn" nợ tiền mua nhà, mua xe hãy trả cho ngân hàng lại số tiền đó . Nếu gia đinh không thanh toán được thì buộc lòng chúng tôi phải tịch biên những tài sản này để hoàn trả khoản nợ đã vay.

5. Người Tư Vấn Bảo Hiểm : Sẽ đến và nói chúng tôi xin được chia buồn cùng toàn thể gia đình, chúng tôi rất lấy làm thương tiếc... và ngày hôm nay khi ra đi anh ấy để lại cho gia đình là 1 tỷ đồng gia đình hãy nhận và ký vào đây giúp chúng tôi hoàn thành nguyện vọng của người đã khuất...

Bạn thấy đấy, những người đến thăm viếng khi chẳng may người thân trong gia đình vì lý do nào đó buộc phải ra đi, bạn sẽ chọn ai trong những người này ?

Bài viết liên quan :

>>>> Người ra đi tình yêu vẫn còn mãi .