Breaking News

Bạn thắc mắc về ý nghĩa của bảo hiểm nhân thọ?

Nếu có bảo hiểm nhân thọ:
+ Bạn được bảo vệ khi bị tai nạn thương tật
+ Đảm bảo cho người thân trong gia đình bạn khi chẳng may bạn tử vong
+ Đảm bảo ước mơ gia đình bạn trước mọi rủi ro
+Mọi chi phí sinh hoạt khi về già của bạn cũng sẽ được đảm bảo
Nếu:
+ Bão quét qua chỗ bạn ở
+ Động đất nơi bạn đi công tác
+ Hỏa hoạn trong cao ốc nơi bạn làm việc
+ Gia đình bạn sẽ như thế nào?
Từ nỗi lo của người sống là:
+ Gánh nặng tài chính cho người thân
+ Người thân không nơi nương tựa
+ Con em vào đời sớm
+ Bảo hiểm nhân thọ chỉ mua khi chưa cần còn khi cần thì không thể mua được bằng bất kì giá nào
Bạn có thể từ chối:
+ Nếu con chúng ta xin tiền ăn sáng không?
+ Nếu con chúng ta xin tiền nộp học phí không?
+ Bạn đã có dự định gì cho tương lai của con cái chưa?
+ Khuyến khích con học giỏi từ nhỏ
+ Tiết kiệm để con học lên cao
Cuộc sống khi về già bạn muốn như thế nào?
+ Phụ thuộc vào con cháu
+ Làm việc đến hơi thở cuối cùng
+ Độc lập về tài chính=> Bạn hãy quyết định vì: “Chúng ta không thể mua bảo hiểm hỏa hoạn khi căn nhà đang cháy, không thể mua bảo hiểm nhân thọ khi chẳng may bạn mắc bệnh hiểm nghèo hay tai nạn rủi ro”