Breaking News

Chúng ta có cần bảo hiểm nhân thọ không?

Ai cần có bảo hiểm nhân thọ?
Để xác định được việc có cần Bảo hiểm nhân thọ hay không thì phải trả lời được ba câu hỏi.
Bảo hiểm nhân thọ
Bảo hiểm nhân thọ
Trước khi quyết định mua Bảo hiểm nhân thọ, chúng ta phải xác định được mình có nhu cầu về Bảo hiểm nhân thọ không? Hay nói cách khác chúng ta có cần Bảo hiểm nhân thọ không?
Về cơ bản Bảo hiểm nhân thọ sẽ chi trả quyền lợi khi người được bảo hiểm gặp những rủi ro nhất định (thông thường sẽ là tử vong, thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, hoặc mắc phải các bệnh lý nghiệm trọng). Khi một trong số các rủi ro trên xảy ra, người được bảo hiểm chắc chắn không còn khả năng tiếp tục làm việc và mang về nguồn thu nhập như trước nữa. Khi đó cuộc sống của những người phụ thuộc vào người được bảo hiểm về mặt tài chính sẽ gặp vô vàn khó khăn.
Một ví dụ thực tế: Một cặp vợ chồng trẻ có hai đưa con nhỏ. Hai vợ chồng là người lao động chính mang về toàn bộ thu nhập cho gia đình. Cuộc sống của hai đứa con hoàn toàn phụ thuộc vào cha mẹ chúng về mặt tài chính. Giả sử, chẳng may có rủi ro xảy đến đối với hai vợ chồng hoặc một trong hai người, cuộc sống của hai đứa con sẽ không thể được đảm bảo như trước.Qua đó, chúng ta dễ dàng nhận thấy những ai có người phụ thuộc vào bản thân mình về mặt tài chính cần có Bảo hiểm nhân thọ. Người phụ thuộc có thể là con cái chưa trưởng thành, vợ hoặc chồng, cha mẹ hoặc những người thân đã lớn tuổi khác vốn không còn khả năng lao động mang về thu nhập.
Nói tóm lại, nhằm xác định được mình có cần Bảo hiểm nhân thọ hay không chúng ta phải trả lời được ba câu hỏi sau:
  • Có ai phụ thuộc vào bản thân mình về mặt tài chính không?
  • Bản thân mình có mục tiêu tiết kiệm trong dài hạn không?
  • Bản thân mình có cam kết tiết kiệm đều đặn mỗi năm để đạt được mục tiêu tài chính dài hạn đó không?
Nếu bạn trả lời CÓ cho tất cả ba câu hỏi trên, bạn cần có Bảo hiểm nhân thọ. Còn nếu bạn chỉ muốn mua “để dự phòng những khi ốm đau”, khi đó một gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe sẽ phù hợp hơn.
Theo thị trường tài chính Việt Nam