Breaking News

Năm 2014, Prudential Việt Nam lãi 1.290 tỷ đồng

Prudential Việt Nam vừa chính thức công bố báo cáo tài chính năm 2014, theo đó tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu ngành bảo hiểm nhân thọ trong 11 năm liên tiếp. 
Năm 2014, Prudential Việt Nam lãi 1.290 tỷ đồng

Cụ thể, năm 2014, Công ty đạt tổng doanh thu 13.054  tỷ đồng, tăng 18,6% so với năm 2013, trong đó tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt mức 9.155 tỷ đồng, tăng 19,8% và doanh thu phí mới quy năm đạt 2.120 tỷ đồng, tăng 19%. 

Lợi nhuận trước thuế năm 2014 của Prudential đạt mức 1.290 tỷ đồng và lợi nhuận chưa phân phối đến cuối năm 2014 đã ở mức 3.655 tỷ đồng. Tổng tài sản đạt 44.565 tỷ đồng, tăng 17,8% so với năm 2013. 

Được biết, năm 2014, phần lớn các chỉ số kinh doanh của Tập đoàn Prudential (Vương quốc Anh) đều tăng trưởng ở mức 2 con số. Trong đó, Prudential châu Á tiếp tục là động lực thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ, với mức đóng góp gần 2,2 tỷ bảng Anh, tăng trưởng 15% tổng doanh thu phí mới trong năm qua.

No comments