Breaking News

Bảo hiểm nhân thọ như là một công cụ đầu tư - Kỳ 4

Tính ổn định của giá trị. Trong hầu hết các trường hợp, vào lúc khởi đầu của việc tham gia đầu tư, không thể đoán trước một cách chắc chắn liệu là khoản đầu tư đó có thể hay không thể thanh toán được vào một ngày nào đó trong tương lai.
Người mua không xác định rõ sự bảo đảm việc thanh toán vào lúc nghỉ hưu hay cho gia đình trong trường hợp tử vong. Tệ hơn, không có sự bảo đảm rằng nó có sinh lợi hay không.
Ngược lại với sự biến động đó là sự tích lũy đều đặn, tăng dần lên của hợp đồng BHNT. Một cách tự nhiên, có một chút ít giao động trong giá trị tức thời, nhưng hầu như không có hậu quả theo quan điểm về những thuận lợi của việc chi trả quyền lợi, mà điều này là một phần chính trong thoả thuận bảo hiểm. Sự đầu tư được mua cho một đoạn đường dài, không phải là một tài khoản để dành cho lễ giáng sinh và sẽ đáo hạn trong thời gian ngắn.
Giá trị tiền mặt của một khoản đầu tư trung bình là khoản tiền nào đó mà người khác sẽ trả cho nó. Trong thời gian suy thoái, nó có thể là rất ít. Mặt khác, giá trị của hợp đồng BHNT trong nhiều năm sau này đã được thông báo vào thời điểm mua và không phụ thuộc vào sự biến động của chu kỳ kinh doanh. BHNT có thể giúp làm nhẹ bớt mối lo lắng này.
Một người bình thường tìm một công cụ đầu tư thường gặp trở ngại: hoặc là không có thời gian hoặc là không có khả năng để tìm ra một công cụ tài chính tốt – ngoại trừ, có lẽ, thông qua một quỹ chung. Nhưng thậm chí nếu một người có thời gian và tài năng, người này chắc chắn có sự nghi ngờ rằng gia đình sẽ, nếu người mua chết đi, nhận lại được khoản đầu tư. Công ty BHNT, mặt khác, có những chuyên gia cống hiến toàn bộ thời gian của họ cho việc đầu tư bảo thủ được giao phó cho họ. Và, quan trọng nhất, họ có tổng số tiền rất lớn để thu xếp đầu tư và kết quả có thể là đạt được một độ an toàn về đầu tư đến mức khó tin – để bất cứ sự mất mát nhỏ nào có khả năng xảy ra đều có thể được đền bù nhiều hơn bằng việc thu lời từ những nơi đầu tư khác. Những chi phí quản lý này, một cách tự nhiên, là bị cấm đối với một nhà đầu tư cá nhân, nhưng những chi phí đó sẽ là không đáng kể khi được chia ra bởi một nhóm chủ hợp đồng.
Ngày nay, lập quỹ tài sản là một phần của câu trả lời– nếu có nền tảng BHNT đầy đủ.
Bằng cách loại bỏ rủi ro về sự mất mát cá nhân dựa trên sự đầu tư hoặc tái đầu tư, người mua BHNT không phải lo lắng về tài chính.
Có giá trị ký quỹ. Các ngân hàng càng ngày càng tin tưởng nhiều hơn rằng BHNT là một bảo chứng ký quỹ tốt nhất mà họ có thể có và họ cho vay ở một mức lãi suất ưu tiên hơn khi những hợp đồng được ký kết để bảo vệ cho những khoản vay.
Một công ty BHNT bảo đảm cho vay đến 80% của giá trị hợp đồng vào bất cứ lúc nào với mức lãi suất được quy định trong hợp đồng mà không có câu hỏi nào đặt ra và không có quyền yêu cầu hoàn trả lại hay tịch thu tài sản để thế nợ. Việc hoàn trả lại khoản vay có thể được thực hiện thành các lần trả theo từng kỳ với số tiền thuận tiện nhất vào thời điểm thuận tiện nhất. Hoặc là, nếu chủ hợp đồng chọn lựa, số tiền vay cần thiết sẽ không bao giờ cần trả lại cho đến khi nó được trừ vào giá trị đáo hạn của hợp đồng.
Trong những hình thức khác của ký quỹ, một ngân hàng có thể muốn cho bạn vay một tỷ lệ % của giá trị thị trường của chứng khoán, miễn là, dĩ nhiên, ngân hàng quy định rằng, bạn phải chứng minh được mục đích sử dụng mà bạn dự định đầu tư tiền, rằng vị thế tín dụng của bạn là tốt, rằng công việc của bạn dường như đảm bảo, rằng bạn dường như đang có sức khoẻ tốt, và rằng bạn đáp ứng bất cứ yêu cầu nào mà ngân hàng đặt ra. Hơn nữa, bạn phải thực hiện việc thanh toán tiền lại theo đúng quy định hoặc rủi ro làm mất vốn đầu tư của bạn bằng cách tịch thu tài sản.
Vì thế, giá trị ký quỹ của BHNT làm tăng thêm những lợi ích của nó với tư cách là một công cụ đầu tư.
Còn nữa
Theo Hiệp hội nghiên cứu và tiếp thị BHNT Hoa Kỳ - LIMRA.