Breaking News

Bảo hiểm nhân thọ như là một công cụ đầu tư - Kỳ 3Ngày đáo hạn hoàn toàn thích hợp. Lợi ích đầu tiên nằm trong việc chắc chắn rằng sự đầu tư vào BHNT sẽ đến kỳ hạn thanh toán quyền lợi của hợp đồng theo những điều kiện thuận lợi cho người chủ hợp đồng hơn là Công ty BH.
Khi người ta mua một hợp đồng BHNT hỗn hợp đáo hạn vào tuổi 65, họ biết rằng nếu họ còn sống, số tiền đầu tư của họ sẽ có giá trị cuối cùng vào đúng thời điểm mà họ đạt đến độ tuổi nghỉ hưu thông thường. Một trái phiếu thường đáo hạn trong 10, 20, hay 30 năm, và kế hoạch BHNT có thể đáo hạn một cách trùng khớp vào cuối thời hạn tương tự. Vì thế, việc đầu tư vào BHNT sẽ được thanh toán theo chọn lựa của người chủ Hợp đồng , hơn là chọn lựa của Công ty BH.
Nhưng đó chưa phải là tất cả. Số tiền đầu tư được thanh toán toàn bộ giá trị cuối cùng của nó thậm chí trước ngày đáo hạn đến nếu người được bảo hiểm tử vong. Rõ ràng, không có hình thức đầu tư nào có thể làm được như thế. Không có sự đầu tư nào cho phép miễn phí trong các lần thanh toán đến hạn sau khi bên mua bảo hiểm thương tật toàn bộ vĩnh viễn hoặc tử vong, ngoại trừ BHNT. Vì thế, không có hình thức đầu tư nào có thể thanh toán vào đúng thời điểm khi 2 nhu cầu cần có một quỹ dự phòng khẩn cấp của cuộc sống tăng lên: tuổi già không còn làm ra tiền được nữa hoặc sự "ra đi" của người trụ cột trong gia đình.
Sự an toàn và bảo đảm. Sự an toàn về vốn là một yếu tố quan trọng nhất trong việc đánh giá một chương trình đầu tư. Điều này có tính chất sống còn khi người ta cần tiền, nó phải được thanh lý ngay tức khắc mà không có bất cứ sự chậm trễ hoặc rủi ro về khấu hao nào.
Có thể chuyển nhượng được. Một trong những câu hỏi quan trọng mà người ta sẽ hỏi trước khi tham gia vào một cuộc phiêu lưu đầu tư là : "Nếu tôi quyết định thanh lý vụ đầu tư này – hay phải thanh lý nó – tôi có thể tìm một người mua lại mà người này sẽ đưa ra một con số bảo đảm, được xác định trước không"? Câu trả lời thuận lợi nhất mà một người sẽ nhận từ hầu hết bất cứ công cụ đầu tư nào khác ngoại trừ BHNT là: Có thể. Giá trị tiền mặt của BHNT là được bảo đảm và không dao động.
Không ai biết trước được liệu rằng khoản dự trữ tài chính trong tương lai có thể làm cho giá trị của một cổ phiếu hay trái phiếu bị trượt giá và gây ra cho người chủ sở hữu một sự thất thoát nghiêm trọng khi thúc đẩy việc thanh lý nó hay không.
Thiểu phát có thể có ảnh hưởng đến sự bảo đảm tài chính. Những người muốn bán cổ phiếu của họ thấy rằng sẽ không có chuyện mua bán điễn ra ngoại trừ với một giá bán rất thấp. Thông thường, họ có thể không thể mượn tiền thậm chí với khoản ký quỹ bằng tài sản. Hay khi họ có thể, con số mà họ có được sẽ là vô cùng nhỏ so với giá trị gốc của khoản ký quỹ.
Hầu hết những người chủ hợp đồng BHNT biết rằng hợp đồng của họ sẽ có giá trị vào một ngày được xác định trước. Họ biết vậy vì mỗi hợp đồng BH đều tuyên bố một cách rất rõ ràng con số chính xác được bảo đảm đến từng đồng nếu người chủ hợp đồng sống đến tuổi về hưu (và cả trong những năm giữa của hợp đồng) hoặc cho những người thừa kế nếu chủ hợp đồng không còn sống đến khi đáo hạn hợp đồng. Không phải người mua BHNT mà cũng không phải người thừa kế của họ sẽ phải đối diện với một nhiệm vụ khó khăn một cách thường xuyên, đắt tiền và đặc trưng của việc thanh toán một tài sản "đóng băng. "
Còn tiếp
Theo LIMRA - Hiệp hội nghiên cứu và tiếp thị BHNT Hoa Kỳ.