Breaking News

HDI Institute ký hợp tác với Tutorica về đào tạo bảo hiểm online

Viện Phát triển Nguồn nhân lực Bảo hiểm (HDI Institute) và Nền tảng công nghệ đào tạo từ xa Tutorica vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược.  

HDI Institute ký hợp tác với Tutorica về đào tạo bảo hiểm online

Đây là kết quả của gần hai tháng thảo luận, đàm phán, và xây dựng kế hoạch hành động vì mục tiêu giúp hàng triệu người có thể học tập kiến thức và nghiệp vụ ngành bảo hiểm.

Theo đó, HDI xây dựng chương trình đào tạo, có những khóa học cung cấp kiến thức nền tảng cần thiết nhất mà người làm nghề phải có.  

Ông Phan Quốc Tuấn (CEO HDI Institute) cho biết, những khóa như vậy cần phải đào tạo online để mọi người ở bất cứ nơi đâu đều có thể học được. Còn những khóa học chuyên môn sâu hơn thì sẽ tổ chức offline cho những đối tượng cụ thể phù hợp tại các thành phố lớn. 

Việc ký hợp tác là để Tutorica chuyển giao cho HDI nền tảng công nghệ đào tạo online tiên tiến và đội ngũ hỗ trợ hùng hậu có chuyên môn IT cao, sẵn sàng giúp đỡ học viên bất cứ khi nào cần.

“Đào tạo online không nên xem là giải pháp tạm thời khi bị dãn cách xã hội, mà nó cần phải được xem là một xu thế mới. Nếu không đào tạo online thì mong muốn nâng tầm lực lượng nhân sự làm việc trong ngành sẽ mãi không thực hiện được”, ông Tuấn nói.

Kim Lan

No comments