Breaking News

Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh vẫn khó bán mùa dịch

Không phải doanh nghiệp nào cũng quan tâm tới bảo hiểm gián đoạn kinh doanh.

Không phải doanh nghiệp nào cũng quan tâm tới bảo hiểm gián đoạn kinh doanh.

Hiện tại, hầu hết công ty bảo hiểm phi nhân thọ đã triển khai bảo hiểm gián đoạn kinh doanh, trong khi hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp chịu tác động mạnh mẽ bởi dịch, nhưng theo tìm hiểu của Báo Ðầu tư Chứng khoán, nghiệp vụ này về cơ bản lại chưa được “hưởng lợi”.

Theo đại diện Bảo hiểm Bưu điện (PTI), để được chi trả quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp dịch bệnh cần 2 yếu tố: Môt là chính quyền địa phương nơi doanh nghiệp hoạt động phải công bố tình trạng dịch bệnh; hai là do cán bộ - nhân viên bị nhiễm bệnh khiến doanh nghiệp buộc phải dừng hoạt động kinh doanh, dẫn đến thiệt hại. 

“Số tiền bồi thường được tính dựa trên tổng số tiền bảo hiểm doanh nghiệp đã mua, mà không phụ thuộc vào thời gian hoạt động kinh doanh bị gián đoạn. Ví dụ, doanh nghiệp A tham gia với số tiền bảo hiểm cho điều khoản gián đoạn kinh doanh là 2 tỷ đồng, thì dù doanh nghiệp đó phải tạm dừng hoạt động 1 tháng hay 3 tháng thì số tiền bồi thường tối đa sẽ tương đương với 2 tỷ đồng”, đại diện PTI cho hay. 

Thực tế, bảo hiểm gián đoạn kinh doanh đã được các doanh nghiệp triển khai từ khá lâu, nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng quan tâm tìm hiểu để mua, nên doanh thu phí của sản phẩm này không đáng kể. Mặt khác, vì là sản phẩm bán kèm nên các doanh nghiệp bảo hiểm không tách riêng để theo dõi, do đó chưa có con số thống kê cụ thể. 

“Vì được mua ít nên tỷ lệ bồi thường của bảo hiểm gián đoạn kinh doanh không cao. Thậm chí ngay cả khi tình hình kinh tế có biến động hay dịch bệnh diễn biến phức tạp, thì nhu cầu bổ sung thêm điểu khoản này cũng không nhiều và đến nay, thị trường chưa phát sinh bồi thường bảo hiểm cho điều kiện bảo hiểm gián đoạn kinh doanh liên quan đến dịch Covid-19”, đại diện một doanh nghiệp bảo hiểm cho biết. 

Cũng theo vị này, bảo hiểm gián đoạn kinh doanh thường được bán kèm khi khách hàng tham gia bảo hiểm tài sản... và thường là bảo hiểm phần doanh thu, lợi nhuận bị tổn thất do tài sản đã tham gia bảo hiểm bị hỏng hóc/thiệt hại, trong khi dịch bệnh khiến kinh doanh đình trệ thì không thuộc phạm vi bảo hiểm.

Tương tự, tại Bảo hiểm Bảo Minh (BMI), khách hàng mua bảo hiểm gián đoán kinh doanh sẽ được bồi thường bởi các rủi ro như lũ lụt, cháy nổ…  Cách đây vài năm, một số doanh nghiệp bảo hiểm, trong đó có BMI, đã chi bồi thường bảo hiểm tài sản nhà máy và gián đoạn kinh doanh cho một số doanh nghiệp ở Bình Dương và Ðồng Nai chịu thiệt hại vì nhà máy bị đập phá…  

“BMI thường bán kèm bảo hiểm gián đoạn kinh doanh với một số loại hình bảo hiểm khác như tài sản kỹ thuật, cháy nổ… với phí bảo hiểm rất nhỏ. Sản phẩm này chủ yếu được các doanh nghiệp sản xuất có vốn nước ngoài quan tâm”, đại diện BMI thông tin.

Ðược biết, đối với các hãng bảo hiểm khác, bảo hiểm gián đoạn kinh doanh được bán cho các cơ sở kinh doanh giải trí, khách sạn…, nhưng tỷ lệ mua cũng rất khiêm tốn.

Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh là loại bảo hiểm gắn liền với bảo hiểm thiệt hại vật chất (bảo hiểm cháy, nổ và các rủi ro đặc biệt, bảo hiểm mọi rủi ro tài sản…) nên thường được thu xếp với cùng một công ty bảo hiểm. Bảo hiểm thiệt hại vật chất là tiền đề của bảo hiểm gián đoạn kinh doanh. Bởi vậy, khiếu nại đòi bồi thường theo đơn bảo hiểm gián đoạn kinh doanh chỉ được xem xét khi khiếu nại đòi bồi thường thuộc đơn bảo hiểm thiệt hại vật chất được chấp nhận.

Gia Linh

No comments