Breaking News

Quy trình và thủ tục cắt mã số đại lý bảo hiểm nhân thọ mới nhất

Thủ tục cắt mã số đại lý bảo hiểm gồm những giấy tờ gì? Quy trình cắt mã số bảo hiểm nhân thọ? Đây là những thông tin rất quan trọng mà các đại lý bảo hiểm nhân thọ cần nắm vững.

1Tìm hiểu về mã số đại lý bảo hiểm nhân thọ 

Mã số đại lý (Agent Code) bảo hiểm nhân thọ (hay còn được gọi là code bảo hiểm nhân thọ) chính là mã số được các công ty bảo hiểm nhân thọ cấp cho các đại lý bảo hiểm theo đúng quy định của công ty để đại lý thực hiện các hoạt động giới thiệu, chào bán bảo hiểm, thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm và các công việc khác nhằm thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo ủy quyền của doanh nghiệp bảo hiểm.

Theo Luật Kinh doanh bảo hiểm, một đại lý không được phép làm việc cho từ hơn một doanh nghiệp trở lên, nếu không được sự đồng ý cho phép của doanh nghiệp đó. Như vậy, mỗi đại lý bảo hiểm chỉ được nhận một mã số bảo hiểm nhân thọ do chính công ty mà mình nhận làm đại lý cấp.

Điều 86 Luật Kinh doanh bảo hiểm quy định, chỉ có các cá nhân, tổ chức đáp ứng đầy đủ các điều kiện của pháp luật mới được hoạt động đại lý và được các công ty bảo hiểm cấp mã số đại lý để hoạt động. Cụ thể:

“1. Cá nhân hoạt động đại lý bảo hiểm phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

c) Có chứng chỉ đào tạo đại lý bảo hiểm do cơ sở đào tạo được Bộ tài chính chấp thuận cấp. Bộ tài chính quy định về chương trình, nội dung, hình thức đào tạo, việc cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm.

2. Tổ chức hoạt động đại lý bảo hiểm phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Là tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp;

b) Nhân viên trong tổ chức đại lý trực tiếp thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm phải có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị Toà án tước quyền hành nghề vi phạm các tội theo quy định của pháp luật không được ký kết hợp đồng đại lý bảo hiểm.”

Khách hàng khi tham gia bảo hiểm nhân thọ được quyền kiểm tra tư cách đại lý bằng cách yêu cầu đại lý bảo hiểm xuất trình hợp đồng đại lý hoặc chứng chỉ đào tạo đại lý. Để nâng cao chất lượng hoạt động đại lý bảo hiểm nhân thọ, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam thực hiện việc quản lý và cập nhật các dữ liệu của hệ thống đại lý bảo hiểm nhân thọ trên toàn quốc dựa vào phần mềm quản lý đại lý bảo hiểm nhân thọ (AVICAD).

Mã số đại lý bảo hiểm nhân thọ

Mã số đại lý bảo hiểm được công ty bảo hiểm nhân thọ cấp cho các đại lý

2Thủ tục cắt mã số đại lý bảo hiểm nhân thọ

Có nhiều lý do khiến đại lý bảo hiểm nhân thọ bị cắt mã số đại lý và dừng việc thực hiện các hoạt động giới thiệu, chào bán bảo hiểm, thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm như: 

  • Đại lý bảo hiểm đến hạn thanh lý hợp đồng làm đại lý 
  • Đại lý bảo hiểm chủ động nghỉ việc để tìm kiếm môi trường tốt hơn
  • Đại lý bảo hiểm bị công ty cho nghỉ việc trong trường hợp không có hợp đồng bảo hiểm nào trong một thời gian dài

Dù thuộc trường hợp nào, đại lý bảo hiểm nhân thọ cũng phải làm đơn xin nghỉ việc và bàn giao công việc để tiến hành thủ tục và quy trình cắt mã số đại lý bảo hiểm.

Theo đó, về mặt thủ tục đại lý bảo hiểm sẽ làm đơn xin cắt code (mã số đại lý) nộp cho giám đốc văn phòng phụ trách đại lý đó. Ngoài ra, đại lý bảo hiểm cần làm biên bản bàn giao các tài liệu hoặc giấy tờ có liên quan cho giám đốc văn phòng.

Quy trình cắt mã số đại lý bảo hiểm nhân thọ sẽ được thực hiện theo các bước như sau:

  • Bước 1: Giám đốc văn phòng nhận đơn xin cắt mã số đại lý bảo hiểm, ký và gửi cho giám đốc vùng
  • Bước 2: Giám đốc vùng ký và gửi cho giám đốc miền của công ty bảo hiểm
  • Bước 3: Giám đốc miền xem xét, ký và gửi về văn phòng của tổng công ty bảo hiểm để xử lý đơn xin cắt mã số đại lý
  • Bước 4: Bộ phận quản lý mã số đại lý bảo hiểm tiếp nhận, thực hiện việc cắt mã số đại lý tại công ty, sau đó gửi danh sách lên Bộ Tài chính để tiến hàng cắt mã số đại lý bảo hiểm trên phần mềm quản lý đại lý bảo hiểm nhân thọ (AVICAD).

Thủ tục cắt mã số đại lý bảo hiểm không quá phức tạp như nhiều người vẫn nghĩ. Các đại lý bảo hiểm chỉ cần hoàn tất nhanh chóng những loại giấy tờ có liên quan và bàn giao các giấy tờ cần thiết thì việc thanh lý hợp đồng đại lý với công ty bảo hiểm sẽ được thực hiện.

No comments