Breaking News

THƯ GỬI CÁC ANH CHỊ ĐẠI LÝ BẢO HIỂMTHƯ GỬI CÁC ANH CHỊ ĐẠI LÝ BẢO HIỂM

Khoản tiền mà công ty bảo hiểm thanh toán được gọi là "khoản hỗ trợ" - là khoản thu nhập chịu thuế của đại lý, do DNBH tự nguyện trả thêm ngoài quy định chung của Nhà nước.

Căn cứ theo các quy định quản lý tài chính trong DNBH của Bộ Tài Chính hiện hành (Xin tham khảo tiết k, Điều 9, Thông tư 09/2011/TT-BTC). Nếu đã là khoản thu nhập chịu thuế từ hoạt động kinh doanh, do DNBH tự nguyện trả thêm sao công ty lại truy đòi khi đại lý nghỉ việc? Đâu có thỏa thuận nào như vậy trong hợp đồng đâu ta?

Vậy, DNBH chia tay đòi quà à? Lạ nhỉ? Tự nguyện cho thêm thu nhập, được Nhà nước đồng ý tính vào chi phí kinh doanh rồi, chia tay đòi lại là sao ta? Triết lý kinh doanh gì rởm thế?

Đề nghị giám đốc tài chính của DNBH đăng đàn tranh luận công khai đi!

"Luật sư làng"
Theo Trương Minh Cát Nguyên

No comments