Breaking News

BHNT - NẾU KHÔNG THẤT BẠI - SAO CÓ THÀNH CÔNG!NẾU KHÔNG THẤT BẠI - SAO CÓ THÀNH CÔNG!

"...Không có thành công nào mà không phải trải qua gian khổ, không có tình yêu ngọt bùi nào không phải trải qua đắng cay, không có cuộc khởi nghĩa nào không phải hy sinh và đổ máu. Muốn làm đại nghiệp, phải biết và chấp nhận hy sinh.

Tư vấn bảo hiểm cũng vậy, không nhận được lời từ chối sao biết cách xử lý từ chối? Không chủ động, không điện thoại cho khách hàng sao gặp được khách hàng? Không gặp được khách hàng sao chốt được hợp đồng? Không có hợp đồng sao có tiền?..."

"...Bạn nói hẹn không được khách hàng hả? Vậy mỗi ngày bạn gọi bao nhiêu cuộc điện thoại để xin hẹn? 1, 2, hay 3? Hay chỉ lên công ty tán dốc rồi về?Gặp bao nhiêu khách hàng để tư vấn? Hay cả tháng chỉ tư vấn được cho 10 người?..."

"...Bằng cấp cao hả? Thạc sĩ? Hay Tiến sĩ? Quên đi! Cho dù bạn là Giáo sư đi chăng nữa nhưng không chịu xách cặp đi gặp khách hàng thì cái bằng đó vô nghĩa với ngành bảo hiểm nhân thọ, bạn ạ! Bạn là Tiến sĩ hả? Tôi rất ngưỡng mộ trình độ tri thức của bạn! Vậy bạn chứng minh bạn giỏi hơn người học chưa hết 12 trong ngành BHNT đi!

Bạn học giỏi nhưng chưa chắc bạn là người bán hàng giỏi, Bạn học cao nhưng chưa chắc bạn là người bán hàng đỉnh cao. Đừng lấy bằng cấp ra để khè dân làm bảo hiểm...."

"...Nếu bạn muốn tồn tại thôi chứ chưa nói đến phát triển trong ngành BHNT, thì tốt nhất, hãy tỉnh dậy, đừng mơ nữa bạn ạ!..."

No comments