Breaking News

Prudential Việt Nam ra mắt hình ảnh và cam kết thương hiệu mới

Sáng 9/4, tại Hà Nội, Prudential Việt Nam đã ra mắt ra mắt hình ảnh và cam kết thương hiệu mới. 
Logo mới của Prudential Việt NamLogo mới của Prudential Việt Nam

Theo đó, hãng này chuyển từ cam kết thương hiệu cũ “Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu” sang cam kết thương hiệu mới là “Lắng nghe, thấu hiểu, hành động". 

Ông Clive Baker, Tổng giám đốc Prudential Việt Nam cho biết, năm 2019 đánh dấu mốc Prudential Việt Nam tròn 20 năm hiện diện tại thị trường. 

Về kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2018, ông Clive Baker cho biết, Prudential Việt Nam đạt doanh thu 19.019 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm, tăng 18,7% và doanh thu phí mới quy năm đạt 4.480 tỷ đồng, tăng 14,2% so với năm 2017. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.382 tỷ đồng và duy trì mức thanh khoản cao với biên khả năng thanh toán hơn 130%, đảm bảo quyền lợi khách hàng. 

Tổng giá trị tài sản đạt 90.024 tỷ đồng, trong đó tổng vốn đầu tư vào nền kinh tế đạt 81.508 tỷ đồng, tăng tương ứng là 21,4% và 23% so với năm ngoái. Tổng giá trị đầu tư trái phiếu chính phú vào cuối năm 2018 đạt 62.667 tỷ đồng với nhiều kỳ hạn lên đến 20 và 30 năm.

Trong năm qua, Prudential chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng đạt hơn 6.703 tỷ đồng, tăng 7,1% so với năm 2017. 

Liên quan đến kênh bán bảo hiểm qua ngân hàng, năm 2018, việc hợp tác với 6 ngân hàng lớn hiện tại đã mang lại tăng trưởng doanh thu trên 100%, trong khi kênh đại lý truyền thống tăng trưởng khoảng 20% so với năm trước.

Kim Lan

No comments