Breaking News

Hanwha Life Việt Nam ra mắt sản phẩm bảo hiểm “Hanwha Life - Người bạn đồng hành”

Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam – một thành viên của Hanwha Life Insurance (Hàn Quốc) chính thức ra mắt 2 sản phẩm bảo hiểm “Hanwha Life - Người bạn đồng hành” và “Hanwha Life -  Người bạn đồng hành (Sẻ chia - Vượt khó)”.
Từ 1/3/2019, thị trường sẽ có thêm sản phẩm bảo hiểm “Hanwha Life – Người bạn đồng hành” hỗ trợ tài chính và chia sẻ tinh thần trước rủi ro bị mắc bệnh ung thư.Từ 1/3/2019, thị trường sẽ có thêm sản phẩm bảo hiểm “Hanwha Life – Người bạn đồng hành” hỗ trợ tài chính và chia sẻ tinh thần trước rủi ro bị mắc bệnh ung thư.

Đây là những sản phẩm bảo hiểm sức khỏe độc lập được Hanwha Life Việt Nam phát triển và giới thiệu ra thị trường giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận sản phẩm bảo hiểm với thủ tục đơn giản, chi phí thấp và mang lại sự an tâm về tinh thần, giảm bớt gánh nặng tâm lý và đảm bảo về mặt tài chính cho khách hàng trước rủi ro bị mắc bệnh ung thư.

Với cả hai sản phẩm, Hanwha Life đều cam kết bảo vệ ung thư cho khách hàng ở bất kỳ giai đoạn, phí bảo hiểm không đổi và chính sách đóng phí linh hoạt. Riêng đối với sản phẩm “Hanwha Life - Người bạn đồng hành", Hanwha Life Việt Nam cam kết thanh toán quyền lợi bảo hiểm ung thư lên đến 150% số tiền bảo hiểm. Sản phẩm này có phí bảo hiểm trung bình 693.000 đồng/năm cho quyền lợi bảo hiểm lên đến 450 triệu đồng.

Đối với sản phẩm Người bạn đồng hành (Sẻ chia - Vượt khó), Hanwha Life cam kết thanh toán quyền lợi bảo hiểm ung thư lên đến 175% số tiền bảo hiểm ung thư theo giới tính với phí bảo hiểm trung bình 2.650.000 đồng/năm cho quyền lợi bảo hiểm lên đến 1,75 tỷ đồng.

Năm 2018, Hanwha Life Việt Nam đã chi trả 125 tỷ đồng tiền quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng.

Với chiến lược đầu tư mạnh mẽ và gắn kết bền chặt với thị trường Việt Nam, tháng 7/2018, Hanwha Life Việt Nam đã tăng vốn điều lệ từ 1.891 tỷ đồng lên 4.891 tỷ đồng và trở thành một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ có tiềm lực tài chính mạnh nhất Việt Nam.

Uyên Linh

No comments