Breaking News

Những đối tượng được cấp, đổi lại thẻ bảo hiểm y tế năm 2019

 
Nhằm cải cách thủ tục hành chính và tiết kiệm chi phí hành chính trong in, phát hành thẻ BHYT, từ năm 2018, trên thẻ BHYT sẽ không ghi giá trị đến của thẻ và từ 01/01/2019 sẽ không thực hiện in, cấp lại thẻ BHYT (trừ trường hợp cấp lại, cấp đổi thẻ do mất, hỏng, thay đổi thông tin trên thẻ).
Tuy nhiên, thực hiện Nghị định số 146/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT (Nghị định số 146/NĐ-CP), vẫn có một số đối tượng sẽ được cấp lại thẻ BHYT do thay đổi mã đối tượng, mã quyền lợi.
Cụ thể, người tham gia BHYT đề nghị cấp lại, đổi thẻ nếu không thay đổi thông tin thì đến cơ quan BHXH nơi gần nhất để làm thủ tục.
Bên cạnh đó, chỉ lập danh sách đổi thẻ BHYT cho các đối tượng tham gia cụ thể trong một số trường hợp.
Đó là: Đổi mã đối tượng và mức hưởng trên thẻ từ mã CK2 sang mã CC1 cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; từ mã 2 sang mã 4 cho người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc; từ mã HN2 sang mã HK3 cho người thuộc hộ nghèo đa chiều không thuộc 2 trường hợp trên.
Đổi mã đối tượng và mức hưởng trên thẻ từ mã HN2 sang mã ND4 cho người được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú thuộc hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người hàng tháng thấp hơn mức lương cơ sở; từ mã CT4 sang mã CT2 cho người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.
Trường hợp người tham gia đồng thời thuộc nhiều đối tượng khác nhau, cơ quan BHXH rà soát, đối chiếu dữ liệu đang quản lý với các trường hợp có tên trong hồ sơ đổi mức hưởng, danh sách đối tượng đổi thẻ mới, nếu thẻ cũ cấp theo đối tượng khác có mức hưởng chưa đúng quy định mới, thì đổi thẻ theo mức hưởng cao nhất được áp dụng từ ngày 01/12/2018.
Ngoài ra, bổ sung mã đối tượng và mã mức hưởng BHYT cho các đối tượng mới tham gia BHYT như người lao động trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi; cựu chiến binh; người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc…
Đối với trẻ em dưới 6 tuổi, thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/9 của năm trẻ đủ 72 tháng tuổi. Trường hợp trẻ sinh sau ngày 30/9 thì thẻ có giá trị sử dụng đến hết ngày cuối của tháng trẻ đủ 72 tháng tuổi.
T.T

No comments