Breaking News

Tổng thu BHXH hơn 332 nghìn tỷ đồng

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2019 vừa diễn ra, Thứ trưởng, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh đánh giá, năm 2018 là một năm hoàn thành nhiều công việc lớn của ngành BHXH. Tổng thu các loại hình BHXH đạt hơn 332.000 tỷ đồng.

ss
Năm 2019, ngành BHXH hướng tới phong cách phục vụ “hiện đại, chuyên nghiệp tiến tới sự hài lòng của doanh nghiệp, người dân”. Ảnh: Phạm Chính
Tỷ lệ nợ đọng BHXH thấp nhất từ trước tới nay
Báo cáo kết quả công tác năm 2018 của BHXH Việt Nam cho thấy, trong năm 2018, BHXH Việt Nam đã chủ động, tích cực, tập trung mọi nguồn lực, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
Năm 2018, tổng số thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) toàn ngành là 332.006 tỷ đồng, vượt 1.432 tỷ đồng, đạt 100,4% so với kế hoạch (Thủ tướng Chính phủ giao). Số nợ giảm mạnh so với năm 2017, đạt mức thấp nhất từ trước đến nay, bằng 1,7% số phải thu.
Toàn quốc có 14,724 triệu người tham gia BHXH (trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,45 triệu người, BHXH tự nguyện 271 nghìn người), đạt 100,7% kế hoạch; chiếm khoảng 30,4% lực lượng lao động trong độ tuổi.
Cả nước có 12,68 triệu người tham gia BHTN, đạt 101,1% kế hoạch; chiếm khoảng 26,2% lực lượng lao động trong độ tuổi. Số người tham gia BHYT là 83,515 triệu người, đạt 102,3% kế hoạch; đạt tỷ lệ bao phủ BHYT toàn quốc là 88,5% (vượt 3,3% so với chỉ tiêu tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg).
Hiện toàn quốc cấp được 14,5 triệu sổ BHXH, đạt tỷ lệ 99,35% tổng số đối tượng tham gia BHXH. Tổng số người tham gia BHYT trên toàn quốc được cấp thẻ là 82,25 triệu người.
Thực hiện Luật BHXH, trong năm 2018, cả nước đã rà soát, bàn giao được 13,24 triệu sổ BHXH cho người lao động, đạt 99,1% trên tổng số người lao động đang tham gia. Đồng thời, giải quyết 122.843 người hưởng BHXH hàng tháng (trong đó, hưởng lương hưu là 99.290 người); 810.033 người hưởng trợ cấp 1 lần (trong đó, hưởng chế độ BHXH 1 lần 695.363 người); 9.750.393 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe; 768.739 người hưởng chế độ BH thất nghiệp; 37.743 người hưởng hỗ trợ học nghề; khám chữa bệnh BHYT trên 177,6 triệu lượt người...
Tập trung phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm tự nguyện
Theo Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu, từ năm 2019 sẽ có những thay đổi trong việc giao kế hoạch thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT tới các địa phương. Đặc biệt, việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện sẽ theo dân số, lực lượng lao động. Do đó, có những địa phương chỉ tiêu này sẽ cao lên rất nhiều, đòi hỏi phải có kế hoạch, giải pháp quyết liệt mới hoàn thành được. Trong công tác thu, BHXH các tỉnh phải làm quyết liệt ngay từ tháng 1/2019.
Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh nhận định, năm 2019 vẫn là những công việc, nhiệm vụ nặng nề với ngành BHXH đòi hỏi các đơn vị nghiệp vụ, BHXH tỉnh phải tăng cường hơn nữa việc phối hợp với các bộ, ngành, chính quyền địa phương để hoàn thành các đề án, dự án, nhiệm vụ được giao. Trong đó, ngành BHXH cần tập trung đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền sao cho phù hợp với từng vùng miền, nhóm đối tượng, thu hút được nhóm đối tượng lao động phi chính thức tham gia BHXH, BHYT.
Về phát triển đối tượng, cần đặc biệt quan tâm phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện bằng mở rộng hệ thống đại lý thu. Đồng thời, BHXH sẽ đổi mới phương thức phục vụ, chi trả các chế độ BHXH, BHTN qua tổ chức dịch vụ công ích của Nhà nước, qua ATM nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp và thuận lợi cho người dân; tiếp tục việc kiểm soát chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT đối với các cơ sở KCB có cảnh báo từ Hệ thống thông tin giám định; đẩy mạnh thực hiện giám định điện tử tại tất cả các cơ sở KCB BHYT; kiên quyết từ chối thanh toán chi phí bất hợp lý, không đúng quy định.
Bên cạnh đó, BHXH cần không ngừng nghiên cứu, thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), hoàn thiện cơ sở hạ tầng, kết nối các phần mềm; phấn đấu hết 2019, ngành BHXH thực hiện được thanh toán điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, đạt cập độ 4 về ứng dụng CNTT; hầu hết các văn bản của ngành được sử dụng dưới dạng điện tử…
Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh cũng nhấn mạnh, năm 2019, là năm khởi đầu cho việc thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH, năm tập trung hoàn thiện hàng loạt các đề án, dự án về công nghệ thông tin, cải cách hành chính, đổi mới phong cách phục vụ theo hướng “hiện đại, chuyên nghiệp tiến tới sự hài lòng của doanh nghiệp người dân”. Vì vậy, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sẽ tập trung cao độ, quyết liệt triển khai công việc ngay từ những ngày đầu năm 2019, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao./.
Thảo Miên

No comments