Breaking News

RA TẾT MỚI THAM GIA BHNT HAY NGAY BÂY GIỜ?

RA TẾT MỚI THAM GIA BHNT HAY NGAY BÂY GIỜ? ✔️Bạn chỉ mua được BHNT khi chưa cần dùng đến nó. Khi cần, bạn sẽ ko mua được với bất cứ giá nào!
✔️Rủi ro ko ngoại trừ một ai, và thường xảy ra đúng lúc chúng ta ko ngờ nhất!
✔️Thời điểm mua BHNT tốt nhất chính là lúc bạn cảm thấy không cần BH nhất!
✔️Có thể bạn không thích và không cần BHNT, nhưng những đứa trẻ mồ côi, những người đàn bà goá, những người già không nơi nương tựa và những khoản nợ Bank rất cần BHNT!
✔️Tham gia BHNT là TRÁCH NHIỆM của người TRỤ CỘT và không phụ thuộc vào CẢM XÚC của bạn!
✔️Để những ngày Xuân thực sự an tâm hạnh phúc, hãy thiết lập những phương án dự phòng tối ưu sớm nhất có thể trước khi điều tồi tệ nhất xảy ra!
Nhận thức và quyết định là của BẠN!
Nguồn: ST

No comments