Breaking News

Phí Và Chi Phí Trong Bảo Hiểm Nhân Thọ Khác Nhau Như Thế Nào?

Nắm rõ các thông tin liên quan đến phí và chi phí trong bảo hiểm nhân thọ sẽ giúp đảm bảo quyền lợi cho bạn trong suốt quá trình đầu tư.
Khi ngày càng hiểu rõ tâm lí, nhu cầu và mong muốn của khách hàng, các công ty bảo hiểm đã đưa ra nhiều thuật ngữ bảo hiểm giúp cho họ và khách hàng hiểu rõ nhau, dễ tương tác và cùng thống nhất quy trình hoạt động nhằm đảm bảo quyền lợi của đôi bên. Đặc biệt là các thuật ngữ về phí và chi phí trong bảo hiểm nhân thọ vì nó tác động trực tiếp đến quá trình đầu tư bảo hiểm của người mua bảo hiểm.
phí và chi phí trong bảo hiểm nhân thọ
Phí và chi phí trong bảo hiểm nhân thọ khác nhau như thế nào?
Sự khác biệt giữa phí và chi phí trong bảo hiểm nhân thọ biểu hiện rõ ở đối tượng trực tiếp sử dụng số tiền đó. Phí bảo hiểm là khoản tiền được người mua bảo hiểm nộp cho công ty bảo hiểm theo quy định của hợp đồng bảo hiểm. Chi phí bảo hiểm được công ty bảo hiểm dùng để chi trả cho quá trình đầu tư và quản lý. Để làm rõ hơn về sự khác biệt này cũng như các kiến thức liên quan trực tiếp đến số tiền đầu tư bảo hiểm, bạn hãy cùng Generali điểm qua một số thuật ngữ quan trọng nhé!

Phí trong bảo hiểm nhân thọ

– Phí bảo hiểm cơ bản: khoản phí bảo hiểm của sản phẩm chính được xác định dựa trên số tiền bảo hiểm, tuổi và giới tính của người được bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm phải đóng đủ phí bảo hiểm cơ bản trong 3 năm hợp đồng đầu tiên.
– Phí bảo hiểm định kì: gồm phí bảo hiểm cơ bản và phí bảo hiểm cơ bản nâng cao (nếu có) đóng theo định kỳ do bên mua của bảo hiểm lựa chọn. Bên mua bảo hiểm có thể chọn định kỳ đóng phí hàng năm, hàng nửa năm, hàng quý hoặc hàng tháng.
– Phí bảo hiểm đóng thêm: là khoản phí do bên mua bảo hiểm đóng thêm sau khi đóng đủ phí bảo hiểm cơ bản, phí bảo hiểm cơ bản nâng cao (nếu có), Phí bảo hiểm của sản phẩm bổ trợ (nếu có) cho đến hết năm hợp đồng hiện tại. Phí đóng thêm phải tuân thủ theo mức tối thiểu hoặc tối đa theo quy định của công ty.
– Phí bảo hiểm được phân bổ: phần còn lại của phí bảo hiểm cơ bản và phí đóng thêm sau khi trừ chi phí ban đầu, được phân bổ vào tài khoản cơ bản và tài chính tích lũy tương ứng.
– Phí bảo hiểm của sản phẩm bổ trợ: là phí bảo hiểm của (các) sản phẩm bổ trợ đính kèm theo sản phẩm bảo hiểm chính.

Chi phí trong bảo hiểm nhân thọ

phí và chi phí trong bảo hiểm nhân thọ
Chi phí trong bảo hiểm nhân thọ
Chi phí ban đầu: khoản chi phí được khấu trừ từ phí bảo hiểm cơ bản và phí bảo hiểm đóng thêm trước khi các khoản phí này được phân bổ vào tài khoản cơ bản và tài khoản tích lũy tương ứng.
Chi phí bảo hiểm rủi ro: khoản chi phí được khấu trừ hàng tháng từ giá trị tài khoản hợp đồng để chi trả quyền lợi bảo hiểm rủi ro thuộc quyền lợi cơ bản theo cam kết trong hợp đồng bảo hiểm.
Chi phí quản lý hợp đồng: khoản chi phí được khấu trừ hàng tháng từ giá trị tài khoản hợp đồng để chi trả cho việc quản lý – duy trì hợp đồng bảo hiểm và cung cấp các thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm.
Chi phí quản lý quỹ: khoản chi phí được khấu trừ trước khi công bố lãi suất tích lũy để chi trả cho các hoạt động quản lý quỹ liên kết chung.
Chi phí rút tiền: khoản chi phí bên mua bảo hiểm phải chịu khi rút tiền từ giá trị tài khoản hợp đồng, bao gồm chi phí rút tiền từ tài khoản cơ bản và chi phí rút tiền từ tài khoản tích lũy (nếu có).
Chi phí chấm dứt hợp đồng trước hạn: khoản phí bên mua bảo hiểm phải chịu khi yêu cầu chấm dứt hợp đồng bảo hiểm trước thời hạn.
Đứng ở góc độ của công ty bảo hiểm, khoản tiền công ty bảo hiểm thu về từ khách hàng gọi là phí, khoản tiền công ty bảo hiểm trích ra từ phí để chi trả gọi là chi phí. Nếu hiểu rõ các thuật ngữ bảo hiểm, khách hàng sẽ dễ dàng thực hiện trách nhiệm và theo dõi các quyền lợi của mình trong từng giai đoạn tham gia bảo hiểm nhân thọ. Qua đó, người mua bảo hiểm sẽ hiểu đúng về giá trị đầu tư cũng như quyền lợi bảo vệ cho bản thân và gia đình.

No comments