Breaking News

"Người được bảo hiểm" có vai trò và quyền lợi như thế nào trong hợp đồng bảo hiểm?

Người được bảo hiểm là đối tượng bắt buộc trong hợp đồng bảo hiểm. Tuy nhiên trong hợp đồng có rất nhiều đối tượng, vì vậy chúng ta cần phân biệt rõ người được bảo hiểm là gì?

Khi tìm hiểu về các loại bảo hiểm, đặc biệt là bảo hiểm liên quan tới con người, chúng ta luôn được khuyên cần tìm hiểu thật kỹ các điều khoản và đối tượng trong hợp đồng bảo hiểm. Một đối tượng thường xuyên bị nhầm lẫn trong hợp đồng là “Người được bảo hiểm”. Vậy người được bảo hiểm là gì và làm thế nào để hiểu rõ chúng?
Người được bảo hiểm là gì?
Người được bảo hiểm là người mà tính mạng và sức khỏe của người đó là đối tượng của Hợp đồng bảo hiểm. Tên Người được bảo hiểm được thể hiện trong Trang hợp đồng. Người được bảo hiểm có thể nhưng không nhất thiết là Bên mua bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm. Vào lúc được cấp Hợp đồng bảo hiểm hoặc vào Ngày hiệu lực hợp đồng, Người được bảo hiểm phải đang cư trú tại nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và trong độ tuổi từ 0 đến 65 Tuổi (tùy thuộc vào điều kiện độ tuổi tham gia của từng sản phẩm). Người được bảo hiểm và Bên mua bảo hiểm phải có quan hệ có thể được bảo hiểm tuân theo yêu cầu của Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm hiện hành.

Zalo
Người được bảo hiểm là người mà tính mạng và sức khỏe là đối tượng của Hợp đồng bảo hiểm
Cần phải phân biệt thật rõ “Người được bảo hiểm” với “Người thụ hưởng” trong hợp đồng bảo hiểm vì trong bất cứ hợp đồng nào cũng quy định rõ 2 đối tượng này. Người thụ hưởng là cá nhân, hoặc tổ chức được Bên mua bảo hiểm chỉ định nhận toàn bộ hoặc một phần các quyền lợi bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm này. Người thụ hưởng được ghi tên trong Giấy Yêu cầu bảo hiểm và các Xác nhận thay đổi hợp đồng (nếu có).
Vậy phân biệt 2 đối tượng cần lưu ý những điểm sau:
- Người được bảo hiểm và người thụ hưởng có thể là 2 người khác nhau
- Người được bảo hiểm sẽ là đối tượng các điều khoản trong hợp đồng hướng tới
- Người thụ hưởng sẽ là người được nhận các khoản và quyền lợi đã được nêu trong hợp đồng.
Chính vì sự phân biệt đó mà không thiếu trường hợp những hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có người được bảo hiểm là con cháu hay bố mẹ nhưng con cái lại được hưởng khoản bảo hiểm đó. Chính vì thế khi tham gia hợp đồng, người được bảo hiểm cần phải biết rõ điều này để tránh tổn thất cho bản thân.
Quyền lợi của người được bảo hiểm

Zalo
Quyền lợi của người được bảo hiểm luôn được bảo vệ trong hợp đồng
Vì người được bảo hiểm là đối tượng chính trong mọi hợp đồng bảo hiểm liên quan tới con người, chính vì thế họ sẽ nhận được những quyền lợi chung sau:
- Được tham gia và hỗ trợ chi phí bảo hiểm đã được quy định sẵn trong hợp đồng
- Được bảo vệ về rủi ro chi phí khám sức khỏe và các chi phí liên quan nếu có trong phạm vi bảo hiểm của hợp đồng
- Được nhận được số tiền trong phạm vi số tiền bảo hiểm, căn cứ vào thương tật thực tế của người được bảo hiểm và thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm nếu người được bảo hiểm là người thụ hưởng
- Yêu cầu bên bảo hiểm thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng và trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng
- Trong trường hợp người được bảo hiểm là người thụ hưởng qua đời, tiền bảo hiểm sẽ được trả cho người thừa kế hợp pháp ghi trong hợp đồng bảo hiểm.
Trách nhiệm của người được bảo hiểm
Người được bảo hiểm là đối tượng chính trong hợp đồng bảo hiểm, vì vậy họ cũng phải có các trách nhiệm sau trong hợp đồng bảo hiểm:
- Kê khai trung thực, đầy đủ các khoản mục quy định trong giấy yêu cầu bảo hiểm và nộp phí bảo hiểm. Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, người được bảo hiểm hoặc thân nhân của họ phải áp dụng các biện pháp cần thiết và có thể thực hiện được để ngăn ngừa hạn chế tổn thất
- Thông báo cho bên bảo hiểm về các thiệt hại xảy đến với bản thân
- Trung thực trong việc khai báo và cung cấp các chứng từ liên quan đến sự kiện bảo hiểm.
Mất quyền lợi được bồi thường
Người được bảo hiểm cũng sẽ gặp phải các rủi ro không được bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm khi gặp phải những trường hợp sau:
- Các khai báo và kê khai không trung thực về sự kiện được bảo hiểm
- Các khai báo đã được thực hiện và từ chối nhưng không có kiện cáo, tố tụng trong khoảng thời gian được ghi trong hợp đồng.
Với các quyền lợi và trách nhiệm trên, người tham gia bảo hiểm cần phải xác định đúng, cân nhắc kỹ lưỡng các quyền lợi và trách nhiệm tại các hợp đồng bảo hiểm mà mình là người được bảo hiểm, tránh gặp phải những rủi ro không đáng có.

No comments