Breaking News

Big data là cơ hội để các doanh nghiệp bảo hiểm phát triển các sản phẩm mới


Big data là cơ hội để các doanh nghiệp bảo hiểm phát triển các sản phẩm mới phục vụ nhu cầu bảo vệ và chăm sóc sức khỏe ngày một gia tăng ở châu Á và Việt Nam.

Big Data sẽ tạo “bước ngoặt” thúc đẩy ngành bảo hiểm
Hội nghị Định Phí Việt Nam 2018 (Vietnam Actuarial Conference 2018 - VAC) do Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential) chủ trì vừa được tổ chức tại TP.HCM với chủ đề về dữ liệu lớn (Big Data), cơ hội và thách thức đối với ngành bảo hiểm.
Hội nghị mang đến những góc nhìn mới từ các chuyên gia quốc tế về thu thập và phân tích dữ liệu, về khoa học dữ liệu trong lĩnh vực tài chính - bảo hiểm và cách tiếp cận từ góc độ nghề định phí, cùng việc ứng dụng Big Data đáp ứng nhu cầu bảo vệ và chăm sóc sức khỏe ngày càng gia tăng tại châu Á và Việt Nam.
Cụ thể, đối với nghề định phí, hội nghị nhìn nhận các thách thức từ Big Data mang lại cơ hội để các chuyên viên định phí chuẩn bị sẵn sàng “chuyển mình” trong thời đại công nghệ số. 
Hội nghị cũng chia sẻ về công việc của chuyên gia khoa học dữ liệu (data scientist) trong thời đại mới và nhìn nhận đây là một lựa chọn phát triển nghề nghiệp mới của chuyên viên định phí.
Các thế mạnh của chuyên gia tính toán và chuyên gia khoa học dữ liệu được kết hợp sẽ giúp thống kê, tính toán, phân tích và dự báo không chỉ các số liệu giả định trên diện rộng mà còn cụ thể hóa đến từng cá nhân, trong từng tình huống cụ thể của người dân.
Các chuyên viên định phí với sự am hiểu sâu sắc và toàn diện về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm sẽ có nhiều cơ hội hơn để phát triển sự nghiệp theo hướng ứng dụng những phân tích có được vào tối ưu hoạt động kinh doanh từ phát triển sản phẩm, thẩm định, chi trả quyền lợi bảo hiểm đến trải nghiệm dịch vụ của khách hàng.
Đối với doanh nghiệp bảo hiểm, big data là cơ hội phát triển các sản phẩm mới phục vụ nhu cầu bảo vệ và chăm sóc sức khỏe ngày một gia tăng ở châu Á và Việt Nam. Khi dữ liệu về sức khỏe của mỗi cá nhân được tích hợp và tính toán chính xác, các giải pháp bảo vệ tài chính cũng được thiết kế phù hợp cùng các ưu đãi chuyên biệt cho mỗi cá nhân. 
Big Data giúp doanh nghiệp bảo hiểm dễ dàng tiếp cận và thấu hiểu khách hàng hơn cũng như cung cấp các giải pháp giúp khách hàng chủ động phòng ngừa rủi ro và cân bằng cuộc sống. Có thể nói nguồn dữ liệu là vô tận và thách thức thực sự là làm sao để cấu trúc hóa dữ liệu và sắp xếp thành các thông tin hữu ích. 
Sự phát triển của Big Data cũng góp phần thúc đẩy sự hợp tác của các công ty bảo hiểm, tái bảo hiểm, các công ty khởi nghiệp trong ngành bảo hiểm (insurtech) để cùng giải quyết thách thức và tận dụng cơ hội mà xu hướng này mang lại. Điều này được kì vọng sẽ mang đến những cải tiến vượt trội hơn cho ngành bảo hiểm trong một xã hội phát triển và kết nối liên tục hiện nay. 
Theo ông Phùng Ngọc Khánh, Cục trưởng cục Giám sát và quản lý bảo hiểm (Bộ Tài chính), đây là điểm mang tính chất “bước ngoặt” để thúc đẩy ngành bảo hiểm. Đây cũng là thời điểm để phát triển một nền bảo hiểm toàn diện kết hợp bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe và hệ thống bảo hiểm y tế toàn dân của chúng ta.
N.Lan

No comments