Breaking News

Bảo hiểm nhân thọ được tính vào chi phí hợp lý không?

Bảo hiểm nhân thọ có được tính vào chi phí hợp lý không? Là câu hỏi được nhiều khách hàng quan tâm và chú ý trước khi quyết định tham gia bảo hiểm nhân thọ.

Không chỉ có người lao động mà doanh nghiệp nơi lao động làm việc cũng có sự quan tâm đặc biệt đến các loại chi phí này khi đóng bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên của mình đó chính là bảo hiểm nhân thọ có được tính vào chi phí hợp lý hay không?

Bảo hiểm nhân thọ là gì?

Bảo hiểm nhân thọ là loại hình bảo hiểm mang ý nghĩa lớn về kinh tế - xã hội. Sự liên kết của bên tham gia bảo hiểm và công ty bảo hiểm được thể hiện qua hợp đồng bảo hiểm. Trong đó người người tham gia bảo hiểm sẽ đóng khoản phí bảo hiểm theo định kỳ thời gian cho đến thời gian hết hợp đồng vào quỹ lớn do công ty bảo hiểm quản lý và công ty bảo hiểm có trách nhiệm trả một khoản tiền như đã thỏa thuận khi kết thúc thời hạn bảo hiểm hoặc có sự kiện rủi ro xảy ra đối với người được bảo hiểm.

Zalo
​Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ

Chi phí hợp lý là chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp đóng bảo hiểm nhân thọ cho công nhân của mình.

Bảo hiểm nhân thọ có được tính vào chi phí hợp lý khi nào?

Dựa vào Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 sửa đổi và bổ sung Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính quy định về khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a, Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b, Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c, Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Từ những quy định trên thì bảo hiểm nhân thọ được tính vào chi phí hợp lý.

Zalo
​Quyền lợi dành cho người lao động

Để bảo hiểm nhân thọ được tính vào chi phí hợp lý cần những gì?

Các doanh nghiệp khi mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên của mình cần chú ý những điều sau để được tính vào chi phí hợp lý:

Doanh nghiệp cần phải có đầy đủ các hóa đơn, chứng từ hợp pháp để được công nhận: Các giao dịch được chấp nhận khi có hóa đơn cụ thể chính vì thế doanh nghiệp cần có hóa đơn để đối chứng.Phải cung cấp đầy đủ thông tin về điều kiện hưởng trong một số hồ sơ như sau: Hợp đồng lao động; Quy chế tài chính của công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của công ty, Tổng công ty.Doanh nghiệp phải có tham gia đầu các bảo hiểm bắt buộc: Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp,..Chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động không được vượt mức quy định 03 triệu đồng/tháng/người

Ý nghĩa mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên của các doanh nghiệp

Việc mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên của các doanh nghiệp là một trong những quyết định đúng của doanh nghiệp và chứa đựng những ý nghĩa sau:

Là một trong những chế độ đãi ngộ của doanh nghiệp dành cho nhân viên của mình để tri ân sự cống hiến của nhân viên đối với doanh nghiệp: Các doanh nghiệp muốn nhân viên của doanh nghiệp mình có cơ hội được hưởng tất cả những quyền lợi và cũng được xem là một trong những cách giúp doanh nghiệp có thể giữ chân được những nhân viên giỏi ở lại với doanh nghiệpLà sự bảo vệ an toàn cho chính nhân viên mình của mỗi doanh nghiệp trước những rủi ro có thể gặp phải trong cuộc sống: Đây được xem là ý nghĩa to lớn giúp nhân viên có thể giải quyết khó khăn về tài chính khi không may gặp rủi ro.

Mong rằng bài viết sẽ giúp doanh nghiệp hoặc các cá nhân sẽ có được câu trả lời cho câu hỏi Bảo hiểm nhân thọ có được tính vào chi phí hợp lý và có thêm nhiều thông tin về bảo hiểm nhân thọ. 

No comments