Breaking News

Bạn có nên nói xấu đối thủ của bạn không?

Bạn có nên nói xấu đối thủ của bạn không - Cụ thể là các công ty bảo hiểm nhân thọ khác? Nói xấu đối thủ có thể giúp chốt hợp đồng bảo hiểm nhân thọ được dễ hơn không?
Câu trả lời là KHÔNG NÊN.
Nếu Khách thu xếp thời gian bận rộn quý báu để gặp bạn, điều họ muốn nghe đó là:
  • Bạn có thể làm được gì để giúp giải quyết vấn đề của họ – không phải người khác sẽ thất bại ra sao.
  • Bạn có thể mang lại lợi ích cụ thể gì – chứ không phải các phiền phức của đối thủ sẽ ra sao.
  • Bạn khác biệt những gì – chứ không cần tập trung vào việc các đối thủ còn lại giống nhau ra sao.
  • Điều gì khiến công ty bạn đáng tin – chứ không phải việc các đối thủ khác bất tín thế nào.
Do vậy, hãy chú trọng vào:
  • Điểm mạnh vượt trội của sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm của cá nhân bạn.
  • Tại sao giải pháp của bạn là chọn lựa hợp lý nhất cho Khách hàng
  • Lý do tại sao Khách hàng nên giao dịch với bạn & công ty.
Nên nhớ là ngày nay Khách hàng rất thông minh, họ có nhiều thông tin và cũng rất hiểu biết. Điều quan trọng là họ cũng biết phân biệt được rất rõ mạnh/yếu, thiệt/hơn… Việc nói xấu đối thủ khiến bạn trở nên lo lắng, thiếu chuyên nghiệp và thiếu thuyết phục – do vậy, chẳng giúp bạn chốt hợp đồng dễ hơn chút nào.

No comments