Breaking News

Danh vị tỷ đô và quan điểm kinh doanh nhân văn của Bảo Việt

Là tập đoàn kinh doanh trong lĩnh vực tài chính - bảo hiểm, không tham gia trực tiếp vào hoạt động sản xuất - kinh doanh, nhưng với vị thế của một đầu tàu kinh tế có doanh thu tỷ đô la Mỹ hàng năm, Bảo Việt luôn đề cao trách nhiệm kinh doanh nhân văn.

Danh vị tỷ đô và quan điểm kinh doanh nhân văn của Bảo Việt

Danh vị tỷ đô

Bảo hiểm là mảng kinh doanh mang tính nhân văn, lại là hoạt động kinh doanh lõi mang tới 75% doanh thu cho Tập đoàn Bảo Việt, vì vậy, triết lý kinh doanh nhân văn trên càng trở nên thấm đẫm. Quan điểm kinh doanh nhân văn được thể hiện rõ qua chiến lược phát triển bền vững của Bảo Việt. 

Tăng trưởng kinh doanh tại Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán BVH) mang tính bền vững với hàng loạt các con số ấn tượng: Khoảng 31.000 tỷ đồng doanh thu hợp nhất; gần 1.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất (theo số liệu trước soát xét 9 tháng năm 2018); hơn 7.500 tỷ đồng cổ tức chi trả cho cổ đông kể từ khi cổ phần hóa (năm 2007) và hơn 19.000 tỷ đồng đóng góp cho ngân sách Nhà nước đến hết 9 tháng năm 2018.

9 tháng đầu năm 2018, với định hướng phát triển bền vững, lấy khách hàng làm trung tâm để triển khai hiệu quả các giải pháp kinh doanh, Bảo Việt đã đạt được sự tăng trưởng bứt phá trong mọi mặt hoạt động với việc giữ vững vị trí số 1 về thị phần doanh thu phí bảo hiểm gốc phi nhân thọ và vị trí số 1 về thị phần doanh thu phí bảo hiểm cũng như doanh thu khai thác mới trong hoạt động bảo hiểm nhân thọ.

Thương hiệu Bảo Việt được các tổ chức định giá uy tín trên thế giới định giá rất cao. Gần đây, tổ chức tài chính hàng đầu quốc tế - Brand Finance đã định giá thương hiệu Bảo Việt 108 triệu USD, dẫn đầu trong các thương hiệu ngành tài chính - bảo hiểm Việt Nam. 

Trong danh sách 40 công ty có giá trị thương hiệu lớn nhất Việt Nam năm 2018 do Tạp chí Forbes bình chọn, thương hiệu Bảo Việt cũng tự tin đứng cùng các thương hiệu lớn trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh khác.

Trong một năm trở lại đây, cổ phiếu BVH bước vào chu kỳ tăng mạnh và liên tục đi cùng xu hướng tăng điểm của thị trường. Điều này một lần nữa khẳng định BVH thuộc nhóm blue-chip có diễn biến đặc biệt tốt, thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư.

BVH cũng được các chuyên gia tài chính đánh giá là cổ phiếu blue-chip hấp dẫn để đầu tư dài hạn. Tại phiên giao dịch ngày 29/10/2018, dù trong tình trạng thị trường chứng khoán Việt Nam liên tục giảm điểm, cổ phiếu BVH tiếp tục giữ vững màu xanh, đóng cửa ở mức giá 94.700 đồng/cổ phiếu. 

Quan điểm kinh doanh nhân văn của Bảo Việt

Để gắn kết phát triển bền vững trong quản trị doanh nghiệp, năm qua, Tập đoàn đã thành lập nhóm thường trực phát triển bền vững với quy mô lên tới hàng chục thành viên giữ vai trò chủ chốt tại Tập đoàn và các đơn vị thành viên, trong đó Chủ tịch Hội đồng quản trị nắm vai trò là Trưởng Ban chỉ đạo nhóm. 

Bên cạnh những kết quả kinh doanh tăng trưởng bền vững, Tập đoàn Bảo Việt ghi dấu ấn với những đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng, thể hiện rõ quan điểm kinh doanh nhân văn của tập đoàn này, từ việc ra mắt các sản phẩm mới mang tính nhân văn cao cho tới việc đầu tư trong các chương trình an sinh - xã hội.


Cụ thể, Tập đoàn đã đăng ký ủng hộ các chương trình an sinh xã hội trong năm 2018 do Tập đoàn chủ động triển khai: 42 tỷ đồng, bao gồm các hoạt động như hỗ trợ xây dựng các công trình trường học, trạm y tế tại một số địa phương trên cả nước, nhằm góp phần xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững. 

Ngoài ra, Tập đoàn cũng tập trung vào các hoạt động tri ân, tham gia tôn tạo các di tích lịch sử, xây dựng nhà tình nghĩa, trao học bổng học sinh nghèo vượt khó học giỏi….

Mới đây nhất, đại diện lãnh đạo Tập đoàn Bảo Việt đã trao tặng chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo" 500 triệu đồng. Chương trình diễn ra đúng vào ngày 17/10 - ngày cả nước vì người nghèo, thể hiện trách nhiệm xã hội của Bảo Việt vì cộng đồng.

Ông Đào Đình Thi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn cho hay: “Tại Bảo Việt, chúng tôi không chỉ quan tâm đến mục tiêu thúc đẩy hoạt động kinh doanh nhằm tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận. 

Chúng tôi cũng nhận thấy sự khai thác quá mức nguồn tài nguyên, sự phát triển mất cân đối trong xã hội tạo ra các ảnh hưởng mang tính hệ thống và tác động ngược trở lại, hạn chế các hoạt động kinh doanh của chính doanh nghiệp. 

Vì vậy, chiến lược phát triển bền vững của Bảo Việt tập trung vào việc thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng kinh tế vững chắc trong dài hạn, kết hợp với thực hiện các mục tiêu xã hội và môi trường, đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên liên quan. Bảo Việt cũng thực hiện lồng ghép chiến lược phát triển bền vững trong chiến lược kinh doanh nhằm tạo ra các giá trị mới và chia sẻ các giá trị đó với cộng đồng”.

Chiến lược phát triển bền vững của Bảo Việt cũng được xây dựng dựa trên các chia sẻ tích cực, chủ động với các bên liên quan nhằm nhận diện những thách thức, cơ hội và những vấn đề mang tính xu hướng và trọng yếu để Bảo Việt đưa ra các định hướng chiến lược nhằm tối ưu hóa nguồn lực, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và hài hòa lợi ích bên liên quan, góp phần cùng cộng đồng doanh nghiệp bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên và kiến tạo hệ sinh thái kinh doanh bền vững.

“Bảo Việt lựa chọn thông điệp “Kiến tạo hệ sinh thái bền vững” nhằm tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ hệ sinh thái, nâng cao nhận thức hướng đến phát triển bền vững của cả cộng đồng. 

Bảo Việt tin rằng, khi các doanh nghiệp cùng nhận thức về sự cần thiết của việc kiến tạo nên một hệ sinh thái kinh doanh bền vững sẽ tạo nên một cộng đồng kinh doanh bền vững và từ đó, đóng góp cho việc xây dựng một xã hội bền vững”, ông Thi nhấn mạnh.

Từ năm 2017, Tập đoàn Bảo Việt đã tiên phong trong việc thực hiện kiểm toán Báo cáo Phát triển bền vững theo Tiêu chuẩn quốc tế GRI bằng kiểm toán nội bộ. Tập đoàn đã thực hiện kiểm toán đối với báo cáo Phát triển bền vững, hỗ trợ minh bạch hóa các thông tin phi tài chính, cung cấp cho nhà đầu tư và các bên quan tâm góc nhìn bao quát, mang tính chiến lược về toàn bộ hoạt động của mình. 

Với nguyên tắc hoạt động độc lập về mặt tổ chức và khách quan khi thực hiện nhiệm vụ, Khối Kiểm toán nội bộ cung cấp những đánh giá độc lập, khách quan về tính chính xác, đầy đủ và thống nhất của số liệu trên Báo cáo Phát triển bền vững, qua đó thể hiện tính nghiêm túc và cam kết cao về phát triển bền vững của Lãnh đạo Tập đoàn như thông điệp đưa ra. 

Khối Kiểm toán nội bộ sử dụng phương pháp soát xét dựa trên vận dụng Chuẩn mực 3000 - Hợp đồng dịch vụ đảm bảo ngoài dịch vụ kiểm toán và soát xét thông tin tài chính quá khứ (ban hành kèm theo Thông tư số 66/2015/TT-BTC ngày 08/05/2015 của Bộ Tài chính) kết hợp sử dụng bộ tiêu chuẩn GRI để đưa ra ý kiến đảm bảo và các khuyến nghị nhằm cải thiện chất lượng Báo cáo Phát triển bền vững.

Theo Kim Lan


No comments