Breaking News

10 tháng, bảo hiểm xã hội thu hơn 264 nghìn tỷ đồng

 
Lũy kế 10 tháng đầu năm, Bảo hiểm xã hội (BHXH) đạt số thu 264.462 tỷ đồng, tổng chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là 252.990 tỷ đồng.
Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến hết tháng 10/2018, công tác thu và phát triển đổi tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp có nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là 14,19 triệu người; bảo hiểm xã hội tự nguyện là 251 nghìn người; bảo hiểm thất nghiệp là 12,13 triệu người; bảo hiểm y tế là 82,33 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 87,62% dân số.
Trong tháng 10, ngành Bảo hiểm xã hội đạt doanh thu 26.235 tỷ đồng. Lũy kế hết tháng 10/2018, đạt doanh thu 264.462 tỷ đồng, đạt 80,1% kế hoạch cả năm. Trong đó, thu bảo hiểm xã hội là 175.152 tỷ đồng, thu bảo hiểm thất nghiệp là 12.417 tỷ đồng, thu bảo hiểm y tế là 76.892 tỷ đồng.
Có 11.084 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp Bảo hiểm xã hội hàng tháng được giải quyết với 70.690 người hưởng trợ cấp 1 lần; 838.483 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.
Lũy kế 10 tháng đầu năm đã giải quyết 101.766 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp Bảo hiểm xã hội hàng tháng; giải quyết 676.605 người hưởng trợ cấp 1 lần; 8.025.482 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.
Cả nước có khoảng 15,07 triệu lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; lũy kế 10 tháng đầu năm có 146,552 triệu lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Ước chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là gần 81.000 tỷ đồng.
Lũy kế đến hết tháng 10/2018, số chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp toàn ngành  bảo hiểm xã hội là 252.990 tỷ đồng, đạt 85,94% kế hoạch cả năm.
Được biết, các cơ quan bảo hiểm xã hội đã phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cho 63.210 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 3.812 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề. Lũy kế 10 tháng đầu năm, giải quyết cho 597.577 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 31.186 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề.
Nguyễn Du

No comments