Breaking News

BHNT - Bạn Có Biết

🌞 Bạn có biết:
• Hầu hết NGÂN HÀNG đều liên kết phân phối sản phẩm bảo hiểm.
• Các trường hợp THẨM ĐỊNH RỦI RO đều có sự hợp tác với công an.
• Khoa bảo hiểm được đưa vào ĐÀO TẠO tại các trường kinh tế quốc dân.
• Hầu hết các BỆNH VIỆN lớn đều có sự hợp tác với bảo hiểm.
• Bảo hiểm đặt dưới sự GIÁM SÁT chặt chẽ của Bộ Tài Chính. 
• Có LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM và NGÀY THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM (18/12), nhằm tôn vinh ngành nghề cao quý do chính phủ quyết định ban hành.
• Các nước tiên tiến với nền kinh tế và dân trí cao như MỸ, ANH, NHẬT hơn 90% dân số tham gia bảo hiểm (chẳng lẽ dân họ "ngu" hơn 400 năm qua?!)...
🔥 Đừng vì những thông tin không chính thống, nông cạn mà bỏ lỡ cơ hội bảo vệ tài chính cho mình và gia đình, bạn nhé!

No comments