Breaking News

BHNT - Lý do thực sự tôi tham gia !


“Tôi không muốn gia đình yêu thương thiếu người trụ cột chăm lo khi tôi đã ra đi mãi mãi. Vì thế, tôi tham gia bảo hiểm nhân thọ”
Mỗi chúng ta hãy cứ đơn giản hoá việc tham gia bảo hiểm sẽ thấy cuộc sống thật nhẹ nhàng.

Chúng ta hãy hiểu đơn giản rằng bảo hiểm chúng ta chỉ mua được khi còn đủ chuẩn sức khỏe. Bệnh tật rồi thì tất cả các công ty bảo hiểm sẽ từ chối bán. Đây là nguyên tắc chung của bảo hiểm. 

Chúng ta mua các gói bảo hiểm, để nếu chẳng may vất vưởng, sống không bằng chết rồi, hay còn gọi thương tật toàn bộ viễn thì bảo hiểm sẽ lo cho chúng ta.

Chúng ta mua các gói bảo hiểm, để nếu chẳng may, ta đột ngột ra đi, chưa làm tròn vai trong kiếp nhân sinh này, thì bảo hiểm sẽ thay ta thay thế vai trò trách nhiệm của mình.

Chúng ta mua các gói bảo hiểm, để nói rằng chúng ta là người sống lo xa, chu toàn mọi trách nhiệm của mình ngay cả lúc chúng ta không còn hiệu hữu.

Bởi ai cũng biết sinh nhật, chứ có ai biết trước ngày chúng ta từ biệt cõi đời này. 

Vì thế, mỗi người trong cuộc đời này luôn cần có bảo hiểm cho chính mình. 

Cứ đơn giản, đời sẽ thanh thản, đắn đo quá rồi ta sẽ là người trả giá cho điều ta mãi đắn đo. 

Ngày mai chưa chắc đã đến...
( Sưu tầm )