Breaking News

Prévoir đổi tên thành Mirae Asset Prévoir

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Mirae Asset Prévoir (Mirae Asset Prévoir) vừa tổ chức lễ giới thiệu thương hiệu bảo hiểm nhân thọ Mirae Asset Prévoir”. 

Prévoir đổi tên thành Mirae Asset Prévoir

Thương hiệu Mirae Asset Prévoir là sự kết hợp giữa thương hiệu Mirae Asset và Prévoir với phương châm "Cho ngày mai tốt hơn, từ hôm nay”.

Với kết quả hoạt động hiệu quả tại Hàn Quốc và nguồn vốn lớn từ đối tác chiến lược Mirae Asset Life, Mirae Asset Prévoir sẽ đẩy mạnh việc mở rộng quy mô hoạt động và thực hiện nhiều dự án chiến lược sáng tạo để mang lại thành công cho công ty.

Ông Khamsaya Soukhavong, Tổng giám đốc Mirae Asset Prévoir chia sẻ, thương hiệu Mirae Asset Prévoir sẽ thay thế cho thương hiệu Prévoir Việt Nam trước đây.

Qua tên thương hiệu mới, Công ty sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động kinh doanh để mở rộng và phát triển. 

Mirae Asset Prévoir cam kết mọi quyền lợi của khách hàng và đối tác vẫn tiếp tục được thực hiện và đảm bảo và sẽ nỗ lực phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.

Ngọc Lan

No comments