Breaking News

Chi hơn 68.200 tỷ đồng giải quyết chế độ BHXH trong quý I

Theo số liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tổng số tiền chi các loại bảo hiểm trong quý I là hơn 68.200 tỷ đồng. Đáng chú ý, số tiền nợ các loại bảo hiểm tăng cao so với cuối năm 2017, lên tới 12.960 tỷ đồng.
Tổng chi các loại bảo hiểm trong quý I là hơn 68.200 tỷ đồng. Ảnh minh họaTổng chi các loại bảo hiểm trong quý I là hơn 68.200 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tổng số tiền chi các loại bảo hiểm trong quý I là hơn 68.200 tỷ đồng, trong đó, chi bảo hiểm xã hội từ nguồn ngân sách 11.073 tỷ đồng, chi từ quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc 34.472 tỷ đồng, chi bảo hiểm thất nghiệp là 1.732 tỷ đồng và chi từ quỹ bảo hiểm y tế 21.002 tỷ đồng.

Trong quý I, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho 2,1 triệu lượt người, trong đó có 28.306 người hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng, 125.382 lượt người hưởng trợ cấp một lần, hơn 2 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng giải quyết cho 81.068 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 5.345 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề trong quý I.

Riêng đối với bảo hiểm y tế, trong quý I, cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt nam đã thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho 39 triệu lượt người.

Chỉ riêng trong tháng 3, toàn ngành thực hiện chi là 17.923 tỷ đồng để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội cho 879.155 lượt người, 14,9 triệu lượt người khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, 26.195 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 2.060 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề.

Cũng theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến hết quý I, số tiền nợ các loại bảo hiểm là 12.960 tỷ đồng, trong đó nợ bảo hiểm xã hội là hơn 10.000 tỷ đồng, nợ bảo hiểm y tế hơn 2.000 tỷ đồng, nợ bảo hiểm thất nghiệp là hơn 960 tỷ đồng. Trong khi tính đến cuối năm 2017, số tiền nợ các loại bảo hiểm chỉ là 5.737 tỷ đồng.

Theo ông Mai Đức Thắng, Phó trưởng Ban Thu bảo hiểm xã hội (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) cho biết, thời gian qua Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chỉ đạo bảo hiểm xã hội các tỉnh tập trung mọi nguồn lực để đôn đốc kiểm tra, thanh tra… việc đóng bảo hiểm. Nhiều doanh nghiệp khi nhận được quyết định thanh tra đã trả nợ ngay.

Đáng chú ý, trong quý I, một số doanh nghiệp nước ngoài xảy ra tình trạng chủ bỏ trốn ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của hàng nghìn người lao động. Cơ quan bảo hiểm xã hội cũng đã phải chốt sổ, giải quyết chế độ bảo hiểm cho những người lao động này.

Ông Mai Đức Thắng cho biết, tính hết năm 2017, hơn 100 doanh nghiệp FDI có chủ bỏ trốn về nước, mất tích, gây khó khăn cho hàng nghìn người lao động thuộc các doanh nghiệp này. Việc thu hồi nợ của các doanh nghiệp này cũng đang gặp nhiều khó khăn.

Trước thực trạng này, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang xây dựng dự thảo trình Chính phủ đề xuất phương án bảo vệ quyền lợi của người lao động trong các doanh nghiệp giải thể, phá sản, nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội. 

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề xuất sửa đổi một số pháp luật có liên quan theo hướng khi thanh lý tài sản của các doanh nghiệp giải thể, phá sản thì tiền đóng bảo hiểm xã hội được ưu tiên trước khi thanh toán các khoản khác.

Theo VGP

No comments